Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång till Klimatklivet

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Men skynda på, höstens ansökningsperiod är öppen mellan den 21 september–1 oktober.

Stöd kan sökas av alla förutom privatpersoner. De som beviljats stöd är exempelvis företag, kommuner, landsting, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Syftet är att stödja lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Inspiration och exempel

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.
  • Installera laddstationer för elbilar på publika platser.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om stöd ur Klimatklivet i e-tjänsten på vår webbplats.länk till annan webbplats

Ansökningsomgång är öppen mellan den 21 september till den 1 oktober. Observera att ansökningstiden stänger klockan 12.00 den 1 oktober. Beslut för ansökningar i denna omgång planeras till början av 2021.

Kontakta Länsstyrelsen om du behöver stöd och råd om ansökan.

Kontakt