Publiceringsdatum: 28 augusti 2020

Senast uppdaterad: fredag 28 augusti, 07.30

Halmstads Energi och Miljö AB har meddelats tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till förbränningsanläggning för reservlast på fastigheten Ekorren 4 i Halmstads kommun (Vapnöhöjdens Panncentral)

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Hallands län har genom beslut den 19 augusti 2020 meddelat Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Vapnöhöjdens Panncentral på fastigheten Ekorren 4 i Halmstads kommun. Miljöprövningsdelegationen har godkänt miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Tillståndet omfattar driften av en förbränningsanläggning för reservlast om 25,2 MW under högst 500 drifttimmar per år som ett rullande medelvärde under en treårsperiod.

Beslutet hålls tillgängligt hos aktförvararen på Bygg-och miljöförvaltningen i Halmstads kommun och hos Länsstyrelsen, Slottsgatan 2 i Halmstad. Eventuellt överklagande ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 23 september 2020. I skrivelsen bör ärendets diarienummer 551-5211-2019 anges.

Kontakt