Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen uppmärksammar bubbelrev under Västerhavsveckan

Från bubbelreven stiger små gasbubblor. 

Nu pågår Västerhavsveckan och årets tema är biologisk mångfald. Syftet med kampanjveckan är att uppmärksamma vår havsmiljö och de utmaningar Västerhavet står inför. Länsstyrelsen i Hallands län uppmärksammar temat genom en film där vi berättar mer om bubbelrev.

– Bubbelrev verkar spela en viktig roll för den biologiska mångfalden. I den här filmen från Fladen får du veta vad ett bubbelrev är och hur det bildas. På och kring bubbelreven lever en mängd spännande organismer, som färgglada läppfiskar, alger av olika slag, mjukkorallen död mans hand, torsk, vitlingstim, hydroider, svampdjur, hummer och krabbtaska. Och tittar du riktigt noga i slutet av filmen kan du få syn på pigghajen, berättar Hanna Sallén Lennerthson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Bubbelrev i Halland

Först i början av 2000-talet upptäcktes det första kända bubbelrevet på svenskt vatten i sydvästkanten av Fladen i Kattegatt.

Förra sommaren upptäcktes ett antal tidigare okända bubbelrev i Kattegatt, i områdena Stora Middelgrund och Lilla Middelgrund. Glädjande fynd eftersom bubbelreven verkar spela en viktig roll för den biologiska mångfalden under ytan.

Hur ser ett bubbelrev ut?

Reven består av komplicerade kalkstrukturer. Dessa formationer breder ut sig över bottnen, ofta i form av stora plattor, större än tio meter i diameter, är upp till ett par meter höga och försedda med håligheter både på ytan och runt kanterna. Mellan dessa plattor är bottnen ofta täckt av vita bakteriefläckar som bildas av svavelbakterier som trivs i gränsskiktet mellan syrefri och syresatt miljö.

Hur bildas ett bubbelrev?

Reven bildas när det sker en nedbrytning av biologiskt material långt under havsbotten. Under nedbrytningen bildas metangas som stiger upp mot ytan genom de sprickor som finns i havsbottens olika lager. Detta metan blir mat till bakterier och i den processen gynnas en bildning av kalkkristaller. Kalkkristallerna kan sedan bygga ihop omgivande bottenmaterial till cementliknande kalkstrukturer.

Vad har reven för betydelse?

Bubbelreven verkar spela en viktig roll för den biologiska mångfalden. Reven är komplicerade strukturer med många hålrum och gömställen där många arter trivs och kan hitta skydd under sårbara utvecklingsstadier. Bubbelrev anges som skyddsvärda i EU:s habitatdirektiv. Men vi behöver göra fler undersökningar och studier för att lära oss mer om oaser i landskapet under ytan.

Kontakt