Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vargobservation i Halland

Varg

Det har under den senaste tiden setts varg i länet. Det började för Hallands del med observationer nära länsgränsen i Gislaveds kommun och den 9 juli sågs den i Landeryd.

Därefter har Länsstyrelsen fått in ett flertal rapporter och några har lyckats att fotografera och filma vargen. Med stöd av dessa har vargens rörelse i länet kunnat dokumenteras. Från Landeryd gick den västerut mot Krogsered för att därefter gå söderut mot Åled utanför Halmstad. Nästa gång den observerades hade den vandrat norrut igen och sågs i Gräsås för att sedan ses utanför Torup. Den senaste rapporten, 18 juli, var ifrån Gällared i Falkenbergs kommun. Flera personer har lyckats filma på nära håll och filmerna har bland annat visat att det är en hane.

- Det går inte säkert att avgöra hur många vargar som finns i länet men tid- och platsangivelserna utesluter inte att det rör sig om en och samma varg, berättar Martin Broberg naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Länsstyrelsens fältpersonal lyckades hitta en spillning från vargen då den var i Krogsered och denna skickades till Grimsö forskningsstation för DNA-analys. Provsvaret vi fick berättar följande;

Art/Population: Skandinavisk varg

Individ: G9-20 (senast identifierad via spillning insamlad 2020-03-30 i Dalarnas län)

Födelserevir: Björnås 4

Kön: Hane

Kommentar: G9-20 är en F2:a

Resultatet visar att vargens identitet är G9-20 och att denna varg har fötts i Björnås 4 reviret som ligger över gränsen mellan Dalarnas- och Gävleborgs län. Numret 4 anger att den är från den fjärde konstellationen av föräldradjur i Björnåsreviret. Fadern i Björnås 4 är född i reviret Djurskog och modern är från Prästgårdsreviret. Spillning från vargen har senast insamlats i Dalarnas län den 30 mars och från Hallands län den 12 juli. Provsvaret bekräftar även att det är en hane. Kommentaren att vargen är en F2:a innebär i detta fall att den har en morförälder som är en invandrad varg från Finland/Ryssland. Modern är därmed en F1:a och hennes avkommor kallas F2:or.

- Den erfarenhet vi har från vissa unga hanvargar är att de kan ge sig ut på långa vandringar, vi kallar dem därför för just vandringsvargar. Dessa vargar uppehåller sig oftast bara en kort tid i länet och beger sig efter en tid tillbaka till de andra vargarna i Mellansverige. Tyvärr är det inte ovanligt att dessa vargar förolyckas i trafiken då de rör sig långa sträckor här i söder berättar Martin Broberg vidare.

Kontakt