Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora stammar av vildkaniner ökar risk för kaninpest

Kanin på gräs

Just nu har vi ovanligt stora stammar av vildkaniner i Halland. Detta för med sig risken att sjukdomar som tex kaninpest (Myxomatos) och Kaningulsot blossar upp. Sjukdomar som även kan smitta våra tamkaniner.

Tänk därför på att skydda era tamkaniner från att ha kontakt med vilda kaniner. Finns det mycket vildkaniner runt omkring så är det klokt att hålla sina tamkaniner inne, under tak samt att vaccinera sina kaniner.

Kaninpest (Myxomatos)

Kaninpest orsakas av ett virus (myxoma virus) och drabbar båda vilda och tama kaniner. Vanliga symtom inkluderar en varig ögoninflammation och svullnader runt ögon och könsorgan och på öronen. Sjukdomen finns i södra Sverige och förekommer året runt. Smittar via direktkontakt samt via fåglar och stickande insekter. Smittade kaniner insjuknar i allmänhet efter en till två veckor. De första symtomen är att ögonen svullnar och ett förtjockat, ofta varigt, tårflöde uppträder. Huden kan svälla, framför allt runt ögon, nos, mun och könsöppning. Sjukdomen har mycket hög dödlighet och man hittar döda, döende ofta blinda och oskygga kaniner i naturen. Det finns ett vaccin mot sjukdomen så tala med din veterinär! De Sjukdomen är en så kallad epizooti och därmed anmälningspliktig. Läs mera på SVA: https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/kaninpest/ Länk till annan webbplats.

Kaningulsot

Kaningulsot orsakas av ett virus (lagovirus, Caliciviridae) som drabbar framför allt kaniner. En ny variant (RHDV2) drabbar även vissa hararter. Sjukdomen ses i södra Sverige upp till Gävleborgs län, oftast på sommarhalvåret. Sjukdomsförloppet är snabbt och kaninerna drabbas av allvarliga leverskador och dör. Kaningulsot smittar via direktkontakt, eller via förorenade föremål (till exempel kaninavföring, blod, foder) och insekter. Smittan kan även spridas indirekt av oss människor med smittämne på tex skor och kläder. De flesta kaninerna dör utan föregående symtom (perakut form) eller insjuknar med hög feber och upphörd matlust följt av döden 12-36 timmar senare (akut sjukdom). Även denna sjukdom är anmälningspliktig.

Läs mer på SVA https://www.sva.se/djurhalsa/djursjukdomar-a-o/kaningulsot/ Länk till annan webbplats.

Rapporter om sjuka eller döda vilda kaniner tas gärna emot av SVA:s viltsektion (018-67 40 00 eller vilt@sva.se).

Kontakt