Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fynd av död säl

En säl ligger på rygg med slutna ögon på en strand, ena fenan håller den över munnen. 

Det är normalt att sälar dör och ibland flyter iland på stränderna. I de flesta fall får naturen ha sin gång och sälen får då ligga kvar för att bli mat åt sjöfåglar och andra djur.

Om sälen ligger olämpligt och kan bli en sanitär olägenhet, till exempel på en allmän badplats, kan du ta kontakt med kommunen så får de bedöma om den ska tas bort. Det gäller även i de fall där en död säl ligger olämpligt i ett naturreservat.

Om du hittar självdöda djur i naturen bör du alltid undvika direktkontakt med djuret av hygieniska skäl och för att minska risken för överföring av smittämnen. Detsamma gäller för dina sällskapsdjur. Låt inte din hund gå nära en död säl!

Naturhistoriska riksmuseet är intresserade av rapporter om döda sälar. På deras webb kan du rapportera om du har hittat en död säl (de tar inte emot rapporter under juli månad).

Rapportera fynd av död säl hos Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Hallands län tar inte emot rapporter gällande fynd av döda sälar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Hallands län

Välkommen att kontakta oss på:

Telefon 010 - 224 30 00 (Växel)