Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av efterlevnaden av rekommendationer i sommar

Livboj på strand.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att följa efterlevnaden av rekommendationer, riktlinjer och råd för inrikesresor och sommaraktiviteter. Uppdraget ska samordnas av Länsstyrelsen Skåne.

– Den 13 juni häver Folkhälsomyndigheten sin avrådan från icke nödvändiga inrikes resor. Det medför ett personligt ansvar hos alla att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer även när vi i sommar rör oss på badplatser och i andra semestermiljöer. Att följa upp de förändrade reserekommendationerna är ett viktigt uppdrag, som länsstyrelserna nu kommer att ta fram en plan för, säger Ola Melin, länsöverdirektör på Länsstyrelsen Skåne.

I genomförandet av uppdraget ska länsstyrelserna samverka med Folkhälsomyndigheten, regionerna, företrädare för kommunerna samt andra berörda aktörer i länen.

– Länsstyrelserna har sedan början av pandemin ett väl fungerande arbete med att skapa regionala och nationella lägesbilder som vi skickar vidare till regeringen och nationella myndigheter. Det är naturligt att använda den processen även för det nya uppdraget. Men det kan också bli aktuellt att använda exempelvis mobildata från operatörer för skaffa en överblick, säger Ola Melin.

Kontakt