Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Uteservering, människor

Foto: Mostphotos

Inom kort kommer riksdagen att fatta beslut om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Enligt det nya lagförslaget ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan kommer även ha befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med vägledning i detta arbete.

För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Hittills har kommunerna skött tillsynen över serveringsställena medan regionens smittskyddsläkare har beslutat om det funnits anledning till en tillfällig stängning.

Kommunerna får större befogenhet

Enligt det nya lagförslaget har kommunerna utöver tillsynen även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder föreslås att gälla från den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Länsstyrelsen ska ge vägledning och råd

Länsstyrelserna har fått uppdraget att ge kommunerna i respektive län stöd, råd och vägledning i detta arbete.

I Halland påbörjades dock detta arbete redan i slutet på mars. Sedan dess har Länsstyrelsen tillsammans med Region Halland arbetat med att ge kommunerna stöd och vägledning. Ett arbete som nu fortsätter.

– Kommunernas tillsynsarbete kommer med all sannolikhet att bli allt viktigare i sommar då vi kan räkna med att det kommer många turister till vårt sommarlän. Länsstyrelsen samordningsansvar handlar framför allt om att tillsammans med kommunerna förebygga trängsel och stödja kommunernas kontrollarbete. Det är också viktigt att kontrollerna blir så likriktade som möjligt. Nu är det upp till oss alla att förhindra mer smittspridning och det gör vi genom att följa de riktlinjer som kommit från Folkhälsomyndigheten inte mist genom att hålla avstånd. Serveringsverksamheterna har ett stort ansvar men det största ansvaret ligger på var och en av oss, säger Dag Fritzon, länsveterinär på Länsstyrelsen i Hallands län och samordnare för miljöinspektionerna i länet genom Miljösamverkan Halland.

Länsstyrelsen Stockholm har fått uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete. Det innebär bland annat att bistå med rutiner och dokumentation för att skapa en sammanhållen regeltillämpning.

Kontakt