Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fylleåns vattenråd har hittat det första fyndet av levande flodpärlmussla i Fylleån

Stefan Andersson, Fylleåns vattenråd och Per Ingvarsson, PI Fly vatten och fiskevård, visar stolt upp flodpärlmusslan.

Stefan Andersson, Fylleåns vattenråd och Per Ingvarsson, PI Fly vatten och fiskevård, visar upp flodpärlmusslan. Foto: Elisabeth Thysell

Just nu pågår en inventering av musslor i Fylleån på uppdrag av Fylleåns vattenråd. Igår fann Per Ingvarsson det första fyndet av levande flodpärlmussla i Fylleån, Halmstad.

Inventeringen, som är ett LOVA-projekt, drivs av Fylleåns vattenråd, och under ett antal år kommer musslor att inventeras inom projektet. De har i sin tur anlitat Per Ingvarsson från PI Fly vatten och fiskevård, för att utföra uppdraget. Igår fann han alltså det första levandet fyndet av flodpärlmussla.
– Detta är mycket glädjande, säger Per Ingvarsson. Men inventeringen fortsätter och vi hoppas på fler levande exemplar.

Det är dock viktigt att se till det finns gott om lax- och öring i Fylleån då flodpärlmusslan är beroende av dessa värdfiskar för sin fortplantning. Men förutsättningarna är goda i Fylleån, som är en plats med många fina värden, som vildlax, havsnejonöga och nu - flodpärlmussla.

Mer information om flodpärlmusslan finns hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vill ni veta mer om projektet i Fylleån,
fyndet och inventeringen av flodpärlmussla?

Kontakta Stefan Andersson: 070-374 13 39 eller Kjell Åke Källen: 0709-386416

Ansök om LOVA-bidrag för 2020

LOVA står för lokala vattenvårdsprojekt och ger kommuner och ideella föreningar, som Vattenråd, möjlighet att söka finansiering för lokala åtgärder för bättre havsmiljö. Länsstyrelsen behandlar ansökningarna och det finns fortfarande medel att söka för 2020.

– Man får gärna ringa och bolla idéer med oss. Vi välkomnar framförallt restaureringsprojekt som minskar övergödningen till vattendrag, sjöar och hav men alla former av projekt som gynnar hav och vattendrag är välkomna, säger Elisabeth Thysell, vattenvårdshandläggare vid Länsstyrelsen i Halland.

Mer information om stödet, hur man ansöker och exempel på genomförda projekt

Kontakt

Elisabeth Thysell

Vattenvårdshandläggare