Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp till att rapportera observationer av havsnejonöga

Havsnejonöga på havets botten

Nu har havsnejonögat börjat sin vandring upp i de halländska vattendragen. I fiskräkningskameran vid Herting i Ätran har ett antal individer redan passerat. Arten är rödlistad som starkt hotad och Länsstyrelsen tar tacksamt emot observationer från allmänheten.

Havsnejonöga leker oftast runt midsommartid och på samma platser som laxen leker om hösten. Men man får titta noga i vattendragen då de är väl kamouflerade mot botten och kan vara svåra att upptäcka, använd polariserande solglasögon så ser du dem bättre. De kan vara över en meter långa.

Fiskpassagerna kan ses direkt via webbplatsen fiskdata.se Länk till annan webbplats. (välj Herting, Ätran).

Hjälp till med observationer

Alla observationer är viktiga. Hör av er till Elisabeth Thysell om ni ser havsnejonöga i länets vattendrag, kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Ågärdsprogram för att rädda havsnejonöga

Enligt den nya rödlistan för hotade arter 2020 är havsnejonöga numera starkt hotad Länk till annan webbplats. (EN). Arten har en stark regional koppling till Halland men förekommer även i Bohuslän och Skåne. Under 2019 slog länsstyrelserna i Halland, Skåne och Västra Götaland larm om en drastisk minskning av arten. Detta efter att 2019 års inventeringar enbart visat förekomst av havsnejonöga i fyra av landets vattendrag. I Halland observerades den i Kungsbackaån och Ätran. Arten har därmed gått från rödlistestatusen "Nära hotad" (NT) 2015 till "Starkt hotad" (EN) 2020.

Ett nationellt åtgärdsprogram för att rädda Havsnejonöga Länk till annan webbplats. fastställdes i januari 2020. Åtgärderna samordnas mellan olika aktörer och intressenter, varav Länsstyrelsen är en. Tillsammans ökar vi kunskapen om havsnejönöga och förståelse för arten.

Uppdatering 29 juni:

Havsnejonögonen som lekte innan midsommar finns fortfarande kvar den 29 juni i Högvadsån. I det nu högre flödet o bruna vattnet döljer sig på en halvmeter till en meters djup havsnejonögon som ligger i sina gropar. Foto: Elisabeth Thysell

Uppdatering 23 juni:

Under vecka 25 observerades havsnejonöga i Rolfsån, Viskan, Kungsbackaån och i Ätran. Havsnejonögat är ganska oskygga när de leker och leken går att beskåda mitt på dagen. De flyttar stora stenar flera meter och tom flodpärlmusslor för att bygga upp lekgroparna där äggen sedan kläcks. I Högvadsån (Ätran) sågs flera par hjälpas åt att bygga lekgroparna. Efterhand som leken pågår bryts de ner inifrån och dör sedan efter lek.

Vi hoppas på att även under vecka 26 kunna hitta lekande individer. Fortsätt gärna att rapportera och tack till alla som bidragit! Det är ett fantastiskt spännande djur som vi hoppas får finnas kvar i våra vattendrag, det finns ännu mycket kvar att lära sig om arten!

Bild 1: En hona suger sig fast på en sten. Hon är ganska tilltufsad av hannen som syns i bakgrunden och som har sugit sig fast på hennes huvud ett antal gånger och slängt iväg henne. Hon kommer dock tillbaka till lekgropen efter varje gång.

Bild 2: Hona gömmer sig under vegetationen.

Bild 3-5: Havsnejonögonen kan se olika ut i sin täckning och allt eftersom tiden går.

Bild 6: Hanne suger sig fast på honans huvud.

Bild 7. De skvätter upp grus och sand med stjärten när de bygger gropen och när de parar sig så att äggen klibbar sig fast på sandkornen och sjunker till botten av lekgropen.

Foto från Högvadså, Elisabeth Thysell, Länsstyrelsen i Hallands län

Uppdatering 15 juni: Havsnejonögehanne i Fylleån

I Fylleån har vi observerat en ensam havsnejonögehanne. Han har börjat bygga bo och ligger väl kamouflerad och gömd på botten.

Bild 1: Hannen bygger bo genom att flytta stora stenar och vilar däremellan. Han sänder ut feromoner för att locka upp en hona till sin grop. Man ser att det är en hanne på den fingertjocka bildningen på ryggen. Man ser även näsöppningen mitt på huvudet och de sju runda gälöppningarna på sidorna samt fransarna runt munnen som hjälper till att sluta tätt.

Bild 2: En ål ligger intill havsnejonögat och slingrar sig runt det.

Bild 3: Havsnejonögat gömmer sig under en pinne intill en sten och är väl gömd.

Foto: Elisabeth Thysell

Uppdatering 2 juli:

Film på havsnejonöga som flyttar flodpärlmussla.

Kontakt