Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

45 fynd av pellets på västkusten

Kollage med karta över norska och svenska kusten med ett stort antal markeringar där fynd av plastpellets gjorts, bild av platspellets samt bild av paraffinflisor.

Bilden överst till vänster visar de runda och likformiga plastpelletsen. Nederst till vänster syns paraffinbitar, de är inte lika runda och inte lika hårda som plastpelletsen. Till höger en karta över var fynd av platspellets gjorts.

Hittills har cirka 45 observationer av pelletsfynd på Sveriges västkust inkommit till den samordnade registreringen i Norge. Den mest sydliga observationen som är verifierad med foto är från Kungsbacka. Fortsätt gärna att rapportera in om ni hittar pellets.

InfoVästerhavet vill förtydliga att de aktuella plastpelletsen alla har samma storlek och är runda, då det också har kommit in rapporter med foton på paraffinklumpar som misstagits för pellets. De senare är inte likformade, runda och så hårda som plastpellets.

Länsstyrelsen har kontakt med rederiets försäkringsbolag och de drabbade kommunerna har blivit informerade om hur de ska få ersättning för sanering och utrustning.

En svårighet är att många av dessa pellets nu är utspridda över stora områden och i vissa fall kommer det sannolikt inte vara genomförbart att få upp alla. I andra områden ligger de i samlade högar och de som är ute och strandstädar har lättare att ta bort dem.

Det har ännu inte kommit in några observationer av djur som ätit dessa pellets och det är oklart hur stor skada de kan orsaka på naturen. I Norge liksom i Sverige har vi under våren fått in en del döda ejdrar som dött av svält, men enligt norska analyser av deras maginnehåll så har inte plastpellets påträffats.

Rapportera in fynd av platspellets Länk till annan webbplats.

Nyhet från 8 maj om utsläppet av plastpellets

Kontakt

Informationscentralen för Västerhavet