Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt verktyg ska underlätta i arbetet med att skapa fler våtmarker

En våtmark i lantlig miljö, omgiven av grönt gräs och några träd. Till höger om våtmarken skymtar vi ett rött och ett vit hus. 

Nu ska det bli enklare att prata våtmark! Länsstyrelserna lanserar gemensamt ett webbaserat verktyg som gör det möjligt att sammanställa geografisk information på en plats där en våtmark kan anläggas eller restaureras.

Under 1800-talet och 1900-talets första hälft dikades en stor andel våtmarker ut för att skapa ny åker- och betesmark. För att det ska skapas fler nyttiga våtmarker finns det möjlighet att få stöd från Länsstyrelsen. Med det nya verktyget kan man själv ta fram information som gör att kontakten med myndigheten blir smidigare.

– Informationen som sammanställs med hjälp av verktyget är viktig i dialogen mellan privata markägare och myndigheter i processen från idé till en färdig våtmark, säger Matti Ermold, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Länsstyrelsens våtmarksverktyg Länk till annan webbplats.

Stöd för att anlägga våtmarker

Stöd till miljöinvesteringar för att anlägga eller restaurera våtmarker och dammar har flera syften. Ett syfte är att kunna förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag och hav. Genom att anlägga våtmarker eller dammar i odlingslandskap kan vi minska övergödningen i våra vatten.

Ett annat syfte är att minska utsläpp av växthusgaser. Genom att blötlägga områden med torv minskar bland annat halten koldioxid som släpps ut i atmosfären.

En viktig livsmiljö för många arter

Många växter och djur är beroende av våtmarker. Nitton procent av Sveriges rödlistade arter är knutna till denna typ av livsmiljö. Att anlägga eller restaurera våtmarker på rätt plats gynnar därmed den biologiska mångfalden.

Kontakt

Anette Ekendahl

Företagsfunktionen på Landsbygdsenheten