Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Håll dina unga kvigor på rätt sätt för att undvika för tidig dräktighet

Kvigor på grönbete. 

Länsstyrelsens veterinärenhet har vid sina djurskyddskontroller i vinter observerat att det hos ett flertal djurhållare har funnits unga kvigor som har blivit för tidigt betäckta. Vid kontrollerna har det konstaterats att mycket unga kvigor varit långt gånga i dräktighet. Detta är inte acceptabelt enligt gällande lagstiftning.

Vid flera kontroller har kvigor som är mellan 12–14 månader gamla varit dräktiga, och då varit 6–8 månader gånga i dräktigheten. Enligt lagstiftningen ska kvigor fram till dess att de uppnått en ålder av 13 månader hållas på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras.

Detta bör du följa för att minska risken

Problemen med för tidig betäckning av kvigor har främst observerats i besättningar med dikor. Besättningarna har varit både av mjölkras, köttras samt korsningar.

Rekommendationer till dig som har kvigor i din besättning:

  • Hålla dina kvigor, som har en ålder mellan 5 månader och 13 månader, åtskilda från könsmogna tjurar. Med könsmogna tjurar avses både ungtjurar och avelstjur.
  • Gruppera kor och kalvar efter kön på kalven. Tidigt födda ”tjurkalvar” kan orsaka dräktigheter längre fram på säsongen.
  • Planera för betäckningen av korna så att du får en mer samlad kalvning och när avelstjuren ska gå i vilken grupp osv. Avelstjuren ska inte hållas tillsammans med kvigor som har en ålder mellan 5 månader till 13 månader.
  • Ta hjälp av rådgivning eller din veterinär om du behöver stöd med planeringen med mera.

Länsstyrelsens veterinärenhet vill förtydliga att det inte är acceptabelt att rutinmässigt abortera kvigor på hösten i samband med installning för att man inte vidtagit åtgärder för att förhindra tidig betäckning.

Länsstyrelsen kan framöver komma att utöka djurskyddskontrollerna för att i större utsträckning särskilt kontrollera om unga kvigor hålls separerade från könsmogna tjurar.

Brister kan påverka möjligheten att få stöd

Brister inom detta område omfattas även av tvärvillkor och kan därmed påverka möjligheten att få full utbetalning av dina stöd.

Så här säger lagstiftningen

  • Kvigor och kor får inte betäckas med tjur, semineras eller vara mottagare av embryo om förlossningssvårigheter kan förväntas.
  • Kvigor ska innan första brunstperioden startar och fram till dess att de uppnått en ålder av 13 månader hållas på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras.
  • Kvigor bör senast från det att de uppnått en ålder av fem månader hållas på ett sådant sätt att risken för betäckning minimeras.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om nötkreaturshållning inom lantbruket mm, SJVFS 2019:18, saknr L104 Länk till annan webbplats.

Kontakt