Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamt arbete i länet för att minska trängsel på restauranger och kaféer

Servitris serverar en kopp kaffe till en kvinna på en uteservering.

Sedan slutet av mars gäller nya regler för hur verksamheter som serverar mat och dryck ska agera för att minska smittspridningen av covid-19. Kommunerna, Länsstyrelsen i Hallands län och Region Halland arbetar tillsammans för att se till att reglerna följs och att alla verksamheter har rutiner på plats för att förhindra smittspridning av coronaviruset.

De nya reglerna innebär att det är inte längre tillåtet med vare sig trängsel inomhus eller i köer utomhus. Gäster får bara äta och dricka sittandes vid ett bord, stående barservering är inte tillåtet. Reglerna gäller även uteserveringar.

Rådgivning och besök i verksamheterna

Det är kommunens miljöförvaltning som har i uppgift att se till att verksamheterna följer reglerna och har rutiner på plats. En viktig del i detta är att informera och sprida kunskap till verksamheterna om hur de ska göra för att uppfylla kraven.

Kommunens miljöförvaltning gör även kontroller ute på plats hos restauranger, kaféer med flera. I vissa kommuner har miljöförvaltningen redan hunnit komma igång med arbetet och gjort en del stickprov.

– Resultatet av stickproven visar att majoriteten av dem som fick besök följde reglerna. Jag tror att alla som driver en verksamhet är måna om att följa de regler som finns, det är ingen som vill bidra till en ökad smittspridning, säger Dag Fritzon, länsveterinär på Länsstyrelsen i Hallands län och samordnare för miljöinspektionerna i länet genom Miljösamverkan Halland.

Kontroller och uppföljning

De halländska kommunerna och Länsstyrelsen genom Miljösamverkan Halland har i samråd med smittskyddsläkaren i Halland tagit fram en gemensam rutin för hur hantering av ärenden gällande trängsel på serveringsverksamheter ska fungera.

I korthet innebär rutinen att

 • miljöförvaltningen eller motsvarande i respektive kommun hanterar alla inkommande klagomål i kommunen avseende trängsel på serveringsverksamheter
 • miljöinspektörer gör besök på verksamheter där det lämnats in klagomål men kommer också göra rutinkontroller
 • det görs en uppföljning för att säkerställa att verksamhetsutövaren har uppfyllt sitt ansvar
 • om verksamhetsutövaren vid uppföljningen inte har åtgärdat bristerna görs en anmälan till smittskyddsläkare som kan besluta om stängning av verksamheten
 • Länsstyrelsen i Hallands län har samordningsansvar och en gång i veckan ska varje kommun lämna in en rapport över senaste veckans utförda besök.

Gästerna har också ett ansvar

Det är inte enbart verksamheterna som har ansvar för att se till att reglerna följs. Även gästerna har ett stort ansvar och ska följa de riktlinjerna som finns.

– Gästerna behöver hjälpa till och ta ansvar. Det är viktigt att hålla avståndet och följa de anslag som verksamheterna har satt upp. Tillsammans har vi ett ansvar för att minska spridningen av coronaviruset, säger Dag Fritzon.

Verksamheterna har en skyldighet att se till att följande krav uppfylls:

 • Se till att det inte uppstår trängsel i era lokaler. Riktlinjen är att gästerna ska kunna hålla lite mer än en armslängds avstånd mellan varandra.
 • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Bara om det är möjligt att beställa och hämta mat vid en disk utan att det blir träng­sel är detta tillåtet.
 • Gästerna ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår sittandes vid en bardisk.
 • Buffé kan serveras om gästerna kan plocka sin mat utan att det uppstår trängsel.
 • Hämtmat kan köpas så länge det inte uppstår trängsel bland dem som väntar, hämtar eller betalar.
 • Ni ansvarar för att det inte uppstår trängsel i kön både innanför dörren och utanför dörren till er verksamhet.

Mediafrågor och möjlighet till intervjuer

Dag Fritzon är tillgänglig för intervjuer torsdag förmiddag och även under nästa vecka. Fredag och under helgen finns däremot ingen möjlighet till intervju.

> Bild på Dag Fritzon finns att ladda ner i vårt pressrum hos Notified

Kontakt