Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar årets naturvårdsbränningar i Halland

Bränning i Stensjö

Naturvårdsbränning i Steningekustens naturreservat 2019 Foto: Carina Lundqvist

Varje vår bränner Länsstyrelsen och Västkuststiftelsen fjolårsgräs och ljung i många öppna marker i länet. Detta gynnar vissa arter, främst örter och insekter. Bränningarna utförs under kontrollerade former med hjälp av erfaren personal.

Naturvårdsbränning är en effektiv skötselmetod för att få bort förvuxet gräs och ris, och därmed gynna en rik biologisk mångfald i naturliga gräs- och hedmarker.

Bränningarna utförs av erfarna brännarlag som jobbar med säkra brandgator, har vatten till hands och ser till att elden inte sticker iväg. Räddningstjänsten hålls informerad. En del områden bränns av upphandlade bränningsutförare och en del områden bränns av länsstyrelsens naturvårdspersonal.

Urvalet av bränningsområden sker utifrån uppsatta mål i skötselplaner för naturreservat, bevarandeplaner för Natura 2000-områden och Åtgärdsprogram för hotade arter.

Planerade bränningar under 2020:


Kungsbacka kommun:

 • Sandsjöbacka (naturreservat)
 • Vallda Sandö (naturreservat)
 • Äskhult (naturreservat)
 • Malön (naturreservat)
 • Hållsundsudde (naturreservat)
 • Näsbokrok (naturreservat)

Varbergs kommun:

 • Ustö och Knarrskär av Vendelsöarna (naturreservat)
 • Båtafjorden (natura 2000-område)
 • Bua strand
 • Båle
 • Apelviken
 • Kårehögen, Hunnestad

Falkenbergs kommun:

 • Lassagårdberg
 • Grimsholmen (naturreservat)
 • Rosendal
 • Olofsbo
 • Hällarp (naturreservat)
 • Långasand
 • Ugglarps gravhög
 • Steningekusten (naturreservat)

Halmstads kommun:

 • Biskopstorp (naturreservat)
 • Långhultamyren (naturreservat)
 • Frösakull
 • Haverdal och Stabbes hög
 • Haverdal (naturreservat)
 • Annies Gård
 • Kårarp
 • Vapnö
 • Åled
 • Lågagård
 • Vallås travbackar
 • Vallås strandvall
 • Långenäsudden
 • Tylön (naturreservat)
 • Sundsholm (naturreservat)
 • Hästilt (natura 2000-område)
 • Gårdshult (naturreservat)
 • Bockalt

Laholms kommun:

 • Björsåkra Bölinge (naturreservat)
 • Bölarp (naturreservat)
 • Skogsgård (naturreservat)
 • Vessingesjön (naturreservat)
 • Elestorp
 • Veinge betong
 • Kullsgård
 • Övragård (naturreservat)
 • Mästocka (naturreservat)
 • Fritidens stugby, Skummeslöv
 • Krogshult (naturminne)
 • Våxtorp Ön
 • Knäred
 • Eldsbergaåsen gravhögar
 • Veinge gravhög
 • Laholm gravhög

Hylte kommun:

 • Norra Remma

Vädret styr

Detta är samtliga områden som bränns i regi av både Länsstyrelsens naturvårdsenhet och kulturmiljöfunktion samt Västkuststiftelsen. Alla områden kanske inte kommer att bli brända på grund av vädret.

Kontakt