Publiceringsdatum: 20 mars 2020

Beslut om nya föreskrifter i naturreservatet Utteros i Varbergs kommun

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Länsstyrelsen har 16 mars 2020 beslutat om nya föreskrifter i naturreservatet Utteros i Varbergs kommun.

Beslutet hålls tillgängligt på Länsstyrelsen, Slottsgatan 2, Halmstad samt här på Länsstyrelsens webbplats.

Eventuell överklagan ska ha inkommit till halland@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 301 86 Halmstad senast den 14 april 2020. I skrivelsen ska diarienummer 511-8770-17 anges.

Beslut med bilagaPDF

Kontakt