Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans kan vi ta ansvar i en allvarlig kris

Landshövding Lena Sommestad, Foto: Peter Holgersson

Landshövding Lena Sommestad, Foto: Peter Holgersson

I skrivande stund har över 1000 personer i Sverige smittats av coronavirus, och Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning i landet är mycket hög.

Mot den bakgrunden har regeringen de senaste dagarna fattat beslut om ett antal kraftfulla åtgärder, bland annat om slopad karensdag och en uppmaning till lärosäten och gymnasier att bedriva undervisning på distans. Vi uppmanas alla att stanna hemma även vid lindriga symptom på snuva, hosta eller feber, och vi ska noga och ofta tvätta händerna med tvål och varmt vatten. Syftet är att bromsa takten i spridningen av covid-19 i samhället, och att därmed avlasta sjukvården och skydda de mest sårbara från att smittas.

För att hejda smittspridningen är det helt avgörande att alla gemensamt tar ansvar och bidrar på det sätt man kan. Varje insats spelar roll.

Samtidigt måste vi också alla ta ansvar för att samhället fortsätter att fungera, med de restriktioner som smittskyddet kräver. På alla nivåer måste vi prioritera de aktiviteter och arbetsuppgifter som är viktigast och genomföra dem på ett klokt sätt. Tillsammans ska vi sträva efter att minska de negativa effekter som i pandemins spår drabbar näringsliv, civilsamhälle och offentliga verksamhet.

Grundprincipen i en krissituation av det slag som vi nu upplever, är att varje aktör tar ansvar i krisen för den verksamhet som man normalt tar ansvar för. I Halland är det Region Halland som har ansvar för hälso- och sjukvården, och för det regionala smittskyddet. Kommunerna har ansvar för den kommunala verksamheten, med allt från skolor till äldreomsorg. När det gäller smittskydd ska också var och en av oss, enligt smittskyddslagen, genom uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar under en kris, som beredskapsmyndighet i länet. Det betyder att Länsstyrelsen med anledning av coronavirusets spridning har upprättat en ledningsfunktion för att bland annat säkra samordning och informationsutbyte i länet. Länsstyrelsen arbetar också för att säkerställa att vårt arbete regionalt sker samordnat med den nationella nivån, med bland annat centrala myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I takt med att åtgärder mot smittspridningen sätts in, växer Länsstyrelsens ansvar. Många samhällsområden påverkas, och det är angeläget att ringa in samhällsviktiga verksamheter, som särskilt måste värnas under en långvarig kris.

Som landshövding och chef för Länsstyrelsen kan jag konstatera att stora och kraftfulla insatser nu görs runt om i vårt län för att möta de utmaningar som spridningen av coronaviruset innebär. Steg för steg för steg förbereder vi oss för en situation som ställer andra krav än vi är vana vid.

De flesta som drabbas av coronavirus får milda symptom, men viruset innebär en stor fara för riskgrupper, bland andra äldre. Tillsammans kan vi genom kloka och ansvarsfulla insatser, varje dag, minska onödig smittspridning och skydda dem som är särskilt utsatta, samtidigt som vi värnar de verksamheter i samhället som vi har ansvar för.

Lena Sommestad

landshövding

Kontakt