Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jörgen Peters blir vikarierande landshövding

Jörgen Peters

Regeringen har utsett länsråd Jörgen Peters till vikarierande landshövding i Halland från den 1 april fram till dess att en ordinarie efterträdare blir klar efter landshövding Lena Sommestad.

- Jag är glad över att Jörgen Peters har tackat ja till att gå in som vikarierande landshövding, säger Lena Sommestad. Jag lämnar mitt uppdrag mitt i den allvarligaste kris som Sverige har upplevt på decennier, och jag vet att Jörgen Peters har alla förutsättningar att leda Länsstyrelsens arbete i denna utmanande situation. Jörgen har en god kunskap om vad landshövdingeuppdraget innebär och är väl insatt i Länsstyrelsens verksamhet.

Jörgen Peters tillträdde som länsråd den 1 juli 2015. Han har tidigare arbetat som beredskapsdirektör vid Länsstyrelsen i Hallands län sedan januari 2011. Dessförinnan arbetade han vid Försvarsmakten. Jörgen Peters har en mångårig utbildnings- och chefserfarenhet från såväl nationell såsom internationell verksamhet.

Regeringen har även beslutat att tillsätta ett vikarierande länsråd i avvaktan på en ordinarie lösning i Halland. Lovisa Ljungberg, enhetschef på utvecklingsenheten, har utsetts att ta över som vikarierande länsråd.

- Vi har nu en period tills en ny ordinarie landshövding är på plats. Jag och Lovisa Ljungberg kommer tillsammans att arbeta för samverkan i länet, i närtid främst för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet i samband med corona-krisen, och för en fortsatt hållbar utveckling i Halland, säger Jörgen Peters.

Kontakt