Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt fågelskyddsområde vid Norra och Södra Ören

Kartan visar var inom fågelskyddsområdet det är förbjudet att vara under perioden 1 mars – 31 juli.

Kartan visar var inom fågelskyddsområdet det är förbjudet att vara under perioden 1 mars – 31 juli.

Länsstyrelsen har beslutat om ett nytt fågelskyddsområde vid Norra och Södra Ören vid Ugglarp i Falkenbergs kommun.

I området häckar bland annat småtärna, en art som gått tillbaka kraftigt i Halland och även är rödlistad som nationellt hotad. På öarna häckar även ejder, fisktärna, större strandpipare med flera.

Störningar hotar vissa arter

Småtärnan, liksom många andra kustfåglar, hotas bland annat av störningar från människor, hundar, drönare och kiteskärmar. När tärnorna blir skrämda flyger de upp, vilket gör att ägg och ungar riskerar att bli uppätna av kråkor eller trutar. Vår förhoppning är att fågelskyddsområdet ska bidra till att småtärnans häckning lyckas framöver.

Vad innebär fågelskyddsområdet?

Länsstyrelsen har beslutat att det är förbjudet att under tidsperioden 1 mars -31 juli:

  • vistas eller låta hund vistas inom fågelskyddsområdet vid Norra Ören,
  • gå i land på Södra Ören eller låta hund vistas på Södra Ören,
  • flyga över fågelskyddsområdet på en höjd understigande 500 meter över havsytan med bemannat eller obemannat luftfartyg (exempelvis drönare, modellflygplan, helikopter och gyrokopter).

Om Norra och Södra Ören

Norra och Södra Ören är två mindre öar belägna ca 200 meter från land. Öarna höjer sig knappt en meter över havet och består huvudsakligen av sten. Vattnet runt öarna är grunt och det går att vada ut till Norra Ören vid lågvatten. Landområdet närmast öarna utgörs av sandstrand och klippor.

Kontakt