Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Varning för höga flöden i länets vattendrag

De höga flödena i Ätran har lett till en del översvämningar. På bilden en parkbänk som står i vatten. 

Uppdaterad 9 mars, kl. 08.09 SMHI har inte längre några klass 2-varningar utfärdade för vattendrag i Halland.

Den senaste tidens stora regnmängder har lett till mycket höga flöden och högt vattenstånd i länets vattendrag.

Bor du nära ett vattendrag är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar.

 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Placera bilen på en hög plats.
 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Tillfälliga barriärer kan stoppa en mindre översvämning. Det enklaste är att bygga en sand- eller jordvall och sen täcka den med plast. Du kan också använda sandsäckar. Fundera ut i förväg var du har det bästa läget för en tillfällig barriär, så att den skyddar det som är viktigast.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Se till att din mobiltelefon är laddad.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Ta bilder på rummen i huset för att kunna visa försäkringsbolaget vid behov.

Fler tips om hur du kan skydda ditt hus och din egendom:

Så förbereder du dig för och agerar vid översvämning på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Skydda ditt hus mot översvämning hos dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Se över din egen beredskap

Översvämningar kan leda till strömavbrott och problem med vattenförsörjning. Som alltid är det klokt att se över din egen beredskap.

 • Ha ficklampa, tändstickor, stearinljus och batteriradio till hands om det blir strömavbrott.
 • Ladda mobiltelefonen.
 • Har du brunn med elektrisk pump – se till att pumpa upp vatten.
 • Ha vattendunkar hemma.

Fler tips och råd om hemberedskap på dinsakerhet.se Länk till annan webbplats.

Titta på avstånd

Många är ute och beskådar naturens starka krafter. Och de är verkligen starka. Tittar du på vattenmassorna och de starka flödena i länet? Gör det på säkert avstånd. Det kan vara vackert men är också väldigt farligt. Tänk på att titta på vattnet på långt avstånd. Det finns risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet. Så, ni som kan, håll er torra och i säkerhet på land.

Följ läget i trafiken

Översvämningar och kraftigt regnande på kort tid kan göra det besvärligt att ta sig fram på vägarna och ge störningar i kollektivtrafiken. Följ trafikläget, ta det extra försiktigt i trafiken och respektera eventuella avstängningar.

Trafikverket Länk till annan webbplats.

Västtrafik Länk till annan webbplats.

Hallandstrafiken Länk till annan webbplats.

Definition varningsnivåer

Klass 2 mycket höga flöden

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.

Klass 1 höga flöden

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.

Källa: SMHI

Länsstyrelsen samordnar arbetet

Med anledning av vädervarningarna arbetar Länsstyrelsen aktivt med situationen kring de höga flödena i länet. Länsstyrelsen i Hallands län håller i regelbundna avstämningar med berörda kommuner, räddningstjänster och myndigheter.

Kontakt