Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Samernas nationaldag 6 februari

Den samiska flaggan vajar på flaggstång mot en blå himmel. Flaggan är röd, blå, gul, grön. I mitten av flaggan finns en cirkel. 

Idag, den 6 februari, firas den samiska nationaldagen. Vi på Länsstyrelsen uppmärksammar dagen och hissar den samiska flaggan utanför vårt kontor på Slottsgatan 2 i Halmstad.

Nationaldagen firas till minne av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917 och är gemensam för alla samer i Sverige, Norge, Finland och Ryssland.

Om nationella minoriteter

Det samiska folket är tillsammans med judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar Sveriges fem erkända nationella minoriteter. De nationella minoriteterna har befolkat Sverige under lång tid och är grupper med en uttalad samhörighet. Samerna är dessutom Sveriges urfolk.

Samerna, liksom de övriga nationella minoriteterna i Sverige, har genom historien på olika sätt blivit marginaliserade, förtryckta och utsatta för olika former av assimileringspolitik som fått stora konsekvenser för generationer. Riksdagens beslut 1999, att samer, judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar skulle få status som nationella minoriteter i Sverige, var ett viktigt erkännande.

Länsstyrelsens uppdrag

Länsstyrelserna har tillsammans med andra statliga myndigheter, kommuner och landsting i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om de mänskliga rättigheterna.

Öka din kunskap om samer och nationella minoriteter

Utbildningsradion (UR) har gjort en satsning på samisk historia med syfte att öka kunskaperna om Sveriges urfolk. Serien ”Samernas tid”, som visas i tre delar, följer samernas tvåtusenåriga resa fram till idag.

”Samernas tid” på UR Play Länk till annan webbplats.

Om nationella minoriteterna och om minoritetsspråk på minoritet.se Länk till annan webbplats.

Material om rasism mot och diskriminering av samer på Forum för levande historia Länk till annan webbplats.

Om Länsstyrelsens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kontakt