Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad gör vi om Halland hotas?

Foto över Falkenbergs hamn. Bildbank: Mostphotos

Just nu pågår Totalförsvarsövning 2020 i hela Sverige och i Halland har Länsstyrelsen och alla kommunerna nu genomfört övningar. Det är första gången på 33 år som det svenska totalförsvaret övas.

Totalförsvaret består av civilt försvar och militärt försvar. Syftet med det civila försvaret är att samhället ska fungera vid höjd beredskap och krig. Det civila försvarets främsta uppgifter är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krigsfara. Länsstyrelsen är högsta regionala civila totalförsvarsmyndighet.

Planering och inventering

Idag ställer många frågor om Sveriges beredskap. Hur förberedda är vi på angrepp mot kommunikationer, elförsörjning och matleveranser? Vem tar ansvar för civilas säkerhet om Sverige hotas?

— Övningen har skapat intressanta och viktiga diskussioner omkring scenarier som samhället kan drabbas av. Exempelvis hur klarar vi oss i Halland om elen slås ut eller i värsta fall, om kriget kommer hit. Vi är i början av uppbyggnaden av totalförsvaret och övningen ger oss en bra grund att bygga vidare på, säger landshövding Lena Sommestad, som deltagit i totalförsvarsövningen.

Det är Länsstyrelsens ansvar att leda, samordna och inrikta den civila delen av totalförsvaret.

Från krisberedskap till totalförsvar

Länsstyrelsen arbetar dagligen med frågor kring beredskap, totalförsvar och planeringen av det. Under den period i Sverige som man inte arbetat med totalförsvar så har istället Länsstyrelsen jobbat med krisberedskap. All den kunskap vi har i krisberedskapen, alltså hur vi klarar en samhällsstörning som kan uppstå vid en kraftig storm eller stor översvämning, tar vi nu med oss in i arbetet med totalförsvar. Likaså - det vi gör nu inom uppbyggnaden av totalförsvaret ökar vår förmåga att hantera samhällskriser och bygger ett robustare samhälle.

En stor skillnad när man arbetar med totalförsvar och planeringen av det, i förhållande till krisberedskap, är lagstiftningen. Skulle Regeringen fatta ett beslut om höjd beredskap träder viss annan lagstiftning i kraft. Det måste varje organisation känna till och hur det påverkar ens eget ansvarsområde.

Hela samhället ska involveras

Totalförsvarsövningen fortsätter hela året med olika delmoment. Länsstyrelsen kommer genomföra fler övningsmoment men även stötta kommunerna i sitt fortsatta arbete med sin beredskapsplanering samt börja lyfta totalförsvarsfrågor tillsammans med näringslivet.

Kontakt

Niklas Nordgren

Beredskapsdirektör

Marcus Johansson

Kommunikatör