Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

50 000 har gått webbkurs om våld

Illustrerad bild av en dator med tangentbord som står på ett bord. På skärmen ser vi rutor med text som tillhör webbkursen om våld. 

Illustratörer: Daniel Lindqvist och Steve Woodruff.

Webbkursen om våld har nått 50 000 användare i Sverige. I Halland har fler än 1 000 personer gått utbildningen och lärt sig mer om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Länsstyrelsen i Hallands län hoppas att ännu fler ska upptäcka och gå kursen.

Kursen lanserades hösten 2016 och vänder sig till personal som möter våldsutsatta kvinnor i sitt arbete. I Halland har fler än 1 000 yrkesverksamma gått kursen. Av dessa jobbar drygt 700 i socialtjänsten. Den näst största gruppen är personal från hälso- och sjukvården samt tandvården där drygt 100 personer har gått utbildningen.

– Nu hoppas vi att fler ska genomgå webbkursen så att kunskapen om våld i nära relationer ökar ytterligare i länet, säger Sigun Lilja, samordnare våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands län.

En kurs skapad i samverkan med flera aktörer

Kursen är utvecklad av Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet, NCK, i samverkan med Socialstyrelsen och länsstyrelserna.

– Fördelen med en webbkurs är att du kan ta del av materialet när det passar dig. Kursen kan även delas upp och genomföras vid olika tillfällen. Jag tror att tillgängligheten och flexibiliteten har uppskattats av användarna, säger Sigun Lilja.

Kursen kan man gå enskilt eller i grupp

I kursen får deltagarna följa ett fiktivt fall med en våldsutsatt kvinna. I fyra avsnitt beskrivs våldets omfattning, uttryck och konsekvenser men också olika samhällsaktörers ansvar. Man kan gå kursen enskilt vid den egna datorn eller i grupp, till exempel vid arbetsplatsträffar.

Webbkursen om våld hittar du på webbkursomvald.se Länk till annan webbplats.

Siffror och statistik för Halland

Totalt: 1 051 användare

Antal som gått i grupp: 229 stycken

Sifforna avser användare som gått kursen under perioden september 2016 till 20 januari 2020.

Kort fakta om kursen

Webbkursen om våld ger baskunskaper i mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Kusen har tagits fram av Nationellt centrum för kvinnofrid, Socialstyrelsen och länsstyrelserna gemensamt.

Alla kan gå kursen. Den är kostnadsfri och tar max tre timmar att genomföra.

Av de 50 000 som gått kursen i Sverige så har 10 600 gått den i grupp.

Vanligaste kategorierna bland användare: socialtjänst 48 procent, hälso- och sjukvård och tandvård 16 procent, övriga (till exempel privatpersoner) 9 procent, studenter 8 procent, förskola och skola 4 procent.

Kontakt