Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gemensamt fokus på jämställdhet och likabehandling

Deltagare och coacher samlade i en gruppbild

Under 2020 ska tio chefer från fyra olika organisationer i länet utbildas och coachas i frågor som rör jämställdhet och likabehandling. Respektive organisation ser en utvecklingspotential i den egna verksamheten och alla ser positivt på olikheter och mångfald. Målet är att lyfta och utveckla frågorna i organisationerna men också att öka kunskapen och ge konkreta verktyg för att hantera jämställdhetsfrågor i vardagen.

Gender coach projekt Halland genomförs, med inspiration från ett centralt utbildningsprogram i Försvarsmakten, i samverkan mellan Länsstyrelsen i Hallands län, Räddningstjänsten Väst, Militärhögskolan Halmstad och Försvarsmaktens tekniska skola.

Dela med sig av erfarenheter och lärdomar

Under det dryga året genomförs åtta träffar med föreläsningar, reflektioner och diskussioner. En central del i genomförandet är att deltagarna delar med sig av erfarenheter och lärdomar sinsemellan. Alla deltagare har en personlig coach som de ska träffa kontinuerligt under projektets gång. Mellan träffarna ska deltagarna arbeta med uppgifter kopplade till likabehandling och jämställdhet och i det finns coacherna som ett bollplank för att utveckla och finna nya tankar och idéer.

Att olikheter och mångfald berikar betonar alla fyra organisationerna. Samtliga har komplexa uppgifter i samhället som ska lösas i såväl fred, kris som krig. För att göra det på bästa sätt behövs olikheter och en ökad mångfald som ger fler och nya perspektiv.

Bygga nätverk

Samtidigt som kunskapen höjs i viktiga frågor byggs stabila nätverk mellan aktörerna vilket stärker den regionala samverkan. Fredagen den 24 januari sker uppstarten och projektgruppen, deltagarna och coacherna är förväntansfulla. Starten var på slottet och Landshövding Lena Sommestad var med och inledde dagen.

Deltagare från Länsstyrelsen

Jörgen Peters, Länsråd, Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör och Lovisa Ljungberg, Enhetschef på Utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län är deltagare i Gender coach projekt Halland från Länsstyrelsen i Hallands län och ser fram emot att det drar igång.

Med i projektgruppen är bland annat Urszula Hansson, sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Hallands län. Hon ska även vara en av coacherna, det hon ser mest framemot är:

– Att alla som på ett eller annat sätt deltar i projektet gör en utvecklingsresa, både professionellt och personligt med syftet att bidra till ett mer jämställt och jämlikt Halland.

Fyra glada deltagare från Länsstyrelsen.

Urszula Hansson, Sakkunnig jämställdhet och mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen i Hallands län, Niklas Nordgren, Beredskapsdirektör, Jörgen Peters, Länsråd och Lovisa Ljungberg, enhetschef för utvecklingsenheten på Länsstyrelsen i Hallands län.

Kontakt