Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya regler för fiske av signalkräfta

Närbild på en levande signalkräfta som har fiskats upp och placerats på marken. 

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har skärpt reglerna för signalkräfta. Reglerna gäller fiske, transport och försäljning av signalkräfta inom ett nytt hanteringsområde. Halland ligger i hanteringsområdet och därför får signalkräfta fortfarande transporteras och säljas i länet. Ska du ut och fiska kräfta är det numera ett minimimått på 10 centimeter som gäller för hela Sverige.

HaV har beslutat om ett hanteringsområde för signalkräfta. Hanteringsområdet omfattar Vänern och Dalälven och söder ut, där ett fortsatt fiske får bedrivas. Halland ingår i hanteringsområdet. Öland, Gotland, Dalsland, Värmland och delar av västra Dalarna, liksom hela Sverige norröver ligger utanför hanteringsområdet.

Vad innebär de nya reglerna?

Transport, försäljning annan överlåtelse av okokta signalkräftor tillåts inom hanteringsområdet, men bara den som bedriver näringsverksamhet får sälja okokta signalkräftor. Kokta signalkräftor sprider inte kräftpest utan får fortsatt hanteras och säljas i hela Sverige. Myndigheten inför även ett minimått på 10 centimeter i alla vatten för att minimera risken för illegal utsättning av små signalkräftor. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2020.

Därför skärps reglerna

Signalkräftan omfattas av EU-bestämmelser för invasiva främmande arter för att hindra spridning av kräftpest som slår ut ursprungliga kräftbestånd. Vår svenska flodkräfta är idag rödlistad som akut hotad och vi behöver göra allt vi kan för att skydda den. De EU-gemensamma bestämmelserna tillåter ett fortsatt fiske och nyttjande av signalkräfta i de regioner där arten är etablerad, förutsatt att nödvändiga åtgärder vidtas för att minska risken för spridning av arten.

Mer om de nya reglerna kan du läsa i nyheten hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Signalkräfta – regler för fiske och hantering hos Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt