Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet visar vägen

Under hösten har många nya åtgärder som minskar Sveriges klimatpåverkan fått stöd genom bland annat Naturvårdsverket och Klimatklivet. De åtgärder som stöds via Klimatklivet kan visa vägen och inspirera andra att höja ambitionen i klimatarbetet.

Genom Klimatklivet har bland annat Gasum AB beviljats åtta miljoner kronor i investeringsstöd för en tankstation för flytande biogas i Halmstad. Även Långås Åkeri AB har beviljats drygt en kvarts miljon i stöd för inköp av biogaslastbilar.

Uppmuntra lokala och regionala aktörer att minska utsläpp

Klimatklivet är ett investeringsstöd som kan sökas av flera olika aktörer, däribland företag, kommuner och olika typer av organisationer. Syftet med stödet är att uppmuntra lokala och regionala aktörer att göra investeringar som minskar utsläppen av växthusgaser som koldioxid, metan och lustgas.

Växande intresse inom jordbruket

– Vi ser ett växande intresse för åtgärder inom jordbrukssektorn, samt biogasrelaterade satsningar såsom tankstationer och biogasfordon. Naturvårdsverket har i år tydliggjort att åtgärder inom jordbruket är viktiga och ska prioriteras. I vårt jordsbruksintensiva län är därför dessa typer av åtgärder särskilt välkomna, säger Zsofia Benes klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

I den senaste ansökningsomgången för Klimatklivet kom det in 27 ansökningar i Halland. Bland de planerade åtgärderna finns bland annat tankställe för biogas, inköp av tunga gasfordon, elektrifiering av lantbruksverksamhet, energikonverteringar och publika laddstationer för elbilar.

Ett nytt stöd har lanserats för icke-publik laddning

Transporter är en annan sektor i Halland där det krävs kraftfulla åtgärder för att minska klimatutsläppen. I år har det lanserats ett helt nytt stöd för icke-publik laddning, för dem som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser. Dessa åtgärder hanteras numera separat från Klimatklivet för att förenkla för de sökande, och ansökningarna kan lämnas kontinuerligt på Naturvårdsverkets webbplats.

För nästa år planeras tre ansökningsomgångar inom Klimatklivet. Nästa ansökningsomgång öppnar den 10 februari 2020.

Kontakt