Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Företag och föreningar får allt svårare att hantera kontanter

smart telefon med appen swish uppe på skärmen

I förra veckan presenterade länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Här konstateras att tillgången till kontanttjänster i Hallands Län verkar ha nått gränsen för vad vissa hallänningar tycker är acceptabelt när det gäller grundläggande betaltjänster.

Idag finns många bra tekniska lösningar för betaltjänster. Problemet är att det finns många platser där de inte fungerar och det finns många människor som inte kan använda tekniken av olika anledningar. Många olika marknadskrafter styr mot ett kontantlöst samhälle som i förlängningen delar samhället, där vissa grupper exkluderas från grundläggande samhällstjänster. Flera bankkontor har upphört att hantera kontanter och bankerna hänvisar till uttagsautomater och insättningsautomater. Under året har ytterligare fyra serviceboxar tagits bort och föreningslivet upplever nu stora problem med att ”banka” sedlar och mynt.

Årets nationella bevakningsrapport lyfter fram dagskassehantering som en stor utmaning där det brister i tillgång, både för företag och föreningar. Statistiken visar att det i dagsläget finns drygt 1 000 platser som erbjuder dagskassehantering i landet. Det är nästan en halvering av antal platser sedan 2016. I Halland har det under samma period antalet platser som erbjuder dagskassehantering minskat ifrån 56 till 31 platser.

Diagram med antal platser med dagskassehantering i Halland. Diagrammet visar att det fanns 31 2019

Med platser som erbjuder dagskassehantering inbegriper både dagskassehantering över disk, insättningsautomater, serviceboxar och kontoinsättning över disk.

− Minskningen har varit påtaglig under året. Länsstyrelsen i Halland och flera andra länsstyrelser lyfter här problematiken med att allt fler serviceboxar tas bort och inte ersätts med någon annan lösning. Längre avstånd till dagskassehantering leder till ökade kostnader, en högre arbetsbelastning och kan även innebära ökade säkerhetsrisker.

Länsstyrelsen bedömer att det är viktigt att öka den digital delaktighet för att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster. Det krävs både fler utbildningsinsatser och ökad möjlighet till personlig service.

Kontakt