Publiceringsdatum: 2 december 2019

Senast uppdaterad: fredag 27 mars, 09.44

Nu är det krav på ligghall för utegångsdjur

Sju bruna kossor går utomhus i ett snötäckt vinterlandskap. 

Med start denna vecka, vecka 49, är det krav på ligghall för djur som går ute. Ligghallskravet träder i kraft eftersom det ska dra in kallare väder över länet och prognoserna visar att det ska hålla i sig.

Uppdaterat 2020-03-27: Temperaturen stiger, vilket gör att det från och med 27 mars 2020 inte längre råder krav på ligghall för utegångsdjur i Halland.
Tänk dock på att det ska finnas rena och torra liggplatser och foder för djuren.

Krav på ligghall gäller under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt. Den kalla årstiden är den del av året då dygnsmedeltemperaturen under en period understiger fem plusgrader. På SMHI: s webbplats kan du som djurägare med utegångsdjur hålla koll på väderläget med 10-dygnsprognosen.

Väderprognos hos SMHIlänk till annan webbplats

Vad innebär ligghallskravet?

Under den kalla årstiden när det inte sker betestillväxt ska djur som går ute ha tillgång till ligghall eller annat stall som ger dem skydd mot väder och vind. Djuren ska också ha tillgång till en torr och ren liggplats.

Då krävs ligghall för olika utegångsdjur:

  • Nötkreatur, får och getter får som går ute mer än 12 timmar per dygn.
  • Hästar som går ute mer än 16 timmar per dygn.

Varje djur ska ha en egen plats i ligghallen eller stallet. Det är inte tillåtet att låta flera grupper turas om att ha tillgång till ligghall eller stall.

Vilka djur får hållas som utegångsdjur?

Det är bara djur som är lämpade för att vara ute den kalla årstiden som får vara utegångsdjur. Med det menas att de ska vara i god kondition och i gott hull, ha en fungerande päls eller hårrem med mera.

Ytterligare en förutsättning är förhållandena för djuren. Terrängen och marken de går på ska vara lämplig för dem och tåla den hårda belastning som det innebär, till exempel kring utfodringsplatser och vatten eller vid ligghall.

Mer information om hur du ska hålla dina utegångsdjur finns på Jordbruksverkets webbplats.

Utegående nötkreatur (Jordbruksverket) länk till annan webbplats

Utegående får och getter (Jordbruksverket) länk till annan webbplats

Utegående hästar (Jordbruksverket) länk till annan webbplats

Kontakt