Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lämna anbud på leveransrotposter

Länsstyrelsen i Hallands läns logotype, blidmaner i blått i nederkanten.

Välkommen att lämna ditt anbud på två stycken leveransrotposter med gran i naturreservat. Avverkningstiden är fram till 1 oktober 2020 men med stopp för avverkning under perioden 15 april -15 augusti.

Anbud ska lämnas enligt de instruktioner som finns i dokumentet "Lämna anbud på två leveransrotposter 2019". I detta dokument finns även utförliga beskrivningar av leveransrotposterna.

Lämna anbud på två leveransrotposter 2019 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster. (pdf 3 MB)

Anbud ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 12 december 2019.

Ändringar och tillägg till anbudsunderlaget under anbudstiden kommer att redovisas i denna nyhet. Denna inbjudan ligger som en nyhet under den tid då det går att lämna in anbud. Anbudsgivaren ansvarar själv för att hålla sig uppdaterad.

Kontakt