Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gudaträdet behöver utrotas

Gudaträd med frukter

Gudaträd. Foto: Mostphotos

Gudaträd, ett parkträd som förekommer i södra Sverige, är ny på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Länsstyrelsen i Hallands län begär nu att de halländska kommunerna och kyrkogårdsförvaltningarna inventerar antalet gudaträd och tar fram en plan på hur de ska utrotas.

Länsstyrelsen i Hallands län väljer att i första hand rikta sig till länets offentliga aktörer för att de ska se över hur många gudaträd som finns på deras marker.

Får inte säljas eller växa i EU

I augusti beslutade EU att ta med 17 nya arter på förteckningen över invasiva främmande växter och djur, bland dem finns gudaträdet.

Gudaträd orsakar idag stora skador på många platser i Europa och USA. Dels tränger de undan andra arter, dels skadar rötterna hus, trottoarer och vägar. Därför har EU beslutat att träden inte får säljas eller växa i någon medlemsstat. Varje gudaträd behöver därför tas bort.

Växande problem med varmare klimat

Problemen med gudaträd har vuxit i takt med att klimatet har blivit varmare. I Skåne har man sett att träden börjat blomma och sätta frön. Därför gäller det att agera i tid innan problemen för samhället och enskilda blir stort.

— Vi har inte sett detta i Halland ännu men vill agera förebyggande, därför begär vi in inventeringar och eventuell bekämpningsplan, säger Jessica Gunnarsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Även privatpersoner behöver agera

Gudaträdet förekommer även i trädgårdar så även privatpersoner behöver agera för att få bort trädet.

Offentliga aktörer har nu tid på sig till 1 mars 2020 att svara på frågor om gudaträdets utbredning, och hur det ska bekämpas.

Fakta: Gudaträd (Ailanthus altissima)

Gudaträd är snabbväxande stora träd som vanligen blir 6–10 meter höga med parvisa stora blad som kan bli upp till 90 cm långa. Barken har en jämn yta med svaga ljusa ränder. Arten får små gula blommor i sammansatta klasar, ”enkel vippa”.

Gudaträd har planterats i stadsmiljö i många länder i Europa eftersom de är toleranta mot torka och luftföroreningar och kan växa i miljöer där andra trädarter inte trivs. De är snabbväxande, har hög fröproduktion, hög grobarhet och kan få fäste i jordar som exponeras i sprickor i asfalt, betong eller gamla husfasader.

Gudaträd är en av 66 arter på EU:s förteckning över invasiva främmande djur och växter. De växter på listan som finns i Sverige är förutom gudaträd, gul skunkkalla, jättebalsamin, jätteloka, kabomba, sidenört, smal vattenpest och tromsöloka.

Blad från gudaträdet.

Blad från gudaträdet. Foto: Mostphotos.

Kontakt

Pontus Dejenfelt

Naturvård - fokus gudaträd