Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du radon i huset?

Ljust tegelhus med en handläggare vid sidan om huset.

Nesrine Elsaleh arbetar med radonstöd på Länsstyrelsen i Hallands län.

Det enda sättet du kan ta reda på om du har radon i huset är genom att mäta radonhalten i inomhusluften. Passa på och gör det nu, nu är det nämligen mätperiod.

— Det är många som inte tänker på att man kan ha för hög radonhalt i hemmet då radon inte är något som luktar eller syns. För att ta reda på om man har för höga halter måste man mäta radonet i inomhusluften. Vi vill nu uppmärksamma privatpersoner på att det finns bidrag för att söka till saneringen om det visar sig att man har för höga värden, säger Nesrine Elsaleh, handläggare av radonstöd på Länsstyrelsen i Hallands län.

Mätperioden är mellan 1 oktober och 30 april, det som kallas eldningssäsong. Mätningen behöver ske under minst två månader gärna tre. Ju längre man mäter desto noggrannare blir mätningen.

Mäta radon

Det vanligaste sättet att mäta radon i sitt hus är att använda små mätdosor som mäter radonhalten i inomhusluften. Mätdosorna beställs direkt från ett ackrediterat mätlaboratorium. Med dosorna följer instruktioner om var de ska placeras och hur länge.

Om resultatet visar att årsmedelvärdet är högre än 200 Bq/m³ (becquerel per kubikmeter) behöver man göra radonsänkande åtgärder. Vad åtgärden blir beror på var radonet kommer ifrån. Det kan komma från exempelvis byggmaterial, från marken eller från vattnet.

Du kan få stöd till sanering

Som småhusägare kan du ansöka om bidrag för radonsanering. Du kan få bidrag för 50 procent av de kostnader som anses vara rimliga för åtgärderna. Som högst får du 25 000 kronor. Om du har ansökt, eller har för avsikt att ansöka om ROT-bidrag för samma åtgärder, kan radonbidrag endast sökas för materialkostnader.

För att kunna söka bidraget måste du själv både äga och permanent bo i det hus som ska radonsaneras. Bidrag lämnas endast om radonhalten i inomhusluften överstiger 200 Bq/m³.

Arbetet med åtgärderna får inte ha påbörjats innan ansökan har kommit in till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om bidrag.

Måste man mäta radonhalten?

Det finns inget lagkrav som säger att du måste mäta radonhalten i inomhusluften i ditt privata småhus, men det är fastighetsägarens ansvar. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, rekommenderar att en mätning görs om:

  • Om du aldrig har mätt halten tidigare
  • Om det har fått mer än tio år sedan senaste mätningen
  • Om du byggt till, byggt om eller genomfört större renoveringar som kan påverka radonhalten

Vad är radon?

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Radon varken luktar, syns eller känns. Enda sättet att ta reda på om det finns radon i ett hus är att mäta. Man räknar med att radon orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, uppskattar att det finns mellan 250 000 - 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalt än referensnivån, det vill säga 200 Bq/m³.

Kontakt