Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

I dag startar tobaksfria veckan där föräldrar kan göra skillnad!

Ung flicka med cigarett i handen

I dag startar "Tobaksfria veckan", som är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Årets särskilda fokus är barns rätt till en uppväxt utan tobak - med hänsyn till barnkonventionen som blir lag 1 januari 2020.

- Barnets bästa ska komma i främsta rummet i alla frågor som rör barn enligt barnkonventionen. Tobakspolitiken berör dem i allra högsta grad eftersom barns utveckling, hälsa och uppväxtvillkor vilket påverkas av tobaksproduktion, tobaksanvändning och tobaksreklam, säger Linda Wennerholm, ANDT-samordnare vid Länsstyrelsen i Hallands län.

Föräldrar kan göra skillnad i det förebyggande arbetet

I samband med den tobaksfria veckan kommer en kortfilm att spridas för att belysa att föräldrar och andra vuxna runt barn och unga har en viktig roll i det tobaksförebyggande arbetet.

2018 gjorde Länsstyrelsen i Halland en kartläggning av rökning på samtliga högstadie- och gymnasieskolor i länet. Men trots att det sedan 1994 är förbjudet att röka på svenska skolgårdar, kvarstår problemet. Studien genomfördes även för att få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framåt för att uppnå intentionerna med rökfria skolgårdar och tobaksfri skoltid. Arbetet resulterade också i ett par kortfilmer som i samband med Tobaksfria veckan visas i våra sociala kanaler med målet att nå föräldrar och andra vuxna som kan göra skillnad

- Forskning visar att de som är viktigast för att hjälpa barn att låta bli tobak är föräldrar. Ungdomar uppger själva att föräldrar tidigt behöver tydliggöra för sina barn att de säger nej till all form av tobaksbruk, säger Jennie Wallin, föräldraskapsstödsamordnare och ansvarig för kartläggningen av rökfria skolgårdar vid Länsstyrelsen i Halland.

Tobaksfria veckan kommer till att uppmärksammas i hela länet.


Se filmen och läs mer om tobaksfri skoltid Länk till annan webbplats.

Information om tobak kopplat till FN’s konvention om barns rättigheter Länk till annan webbplats.

Rapporten Rökfria skolgårdar - kartläggning av rökning på skolgårdar i Hallands län 2018

Kontakt