Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu övar Sverige totalförsvar

Barn i gula västar som korsar en gata, väntande bil.

Nu startar den största nationella totalförsvarsövningen på mer än 30 år. Över 400 aktörer övar olika delar av totalförsvaret från november i år och under hela 2020.

Det försämrade omvärldsläget har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska förstärkas. Nu ska stora delar av totalförsvaret också övas. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, leder och samordnar övningen där bland annat ett 60-tal myndigheter, landets länsstyrelser, regioner och kommuner liksom frivilliga försvarsorganisationer och delar av näringslivet deltar.

Tillsammans är vi totalförsvaret

Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar. Syftet med civilt försvar är att samhället fortsatt ska fungera vid höjd beredskap och krig. Genom totalförsvaret ska Sverige bli mer robust och kunna förebygga hot mot vår säkerhet. Vi ska också kunna möta allvarliga hot under höjd beredskap. I totalförsvarsövningen ingår det flera delmoment där fokus för oss som övar civilt försvar är att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Öva egna planer på lokal och regional nivå

I den första delen av Totalförsvarsövning 2020, som startar redan nu i början november och sträcker sig in i 2020, övar bland annat kommuner, länsstyrelser, regioner och militärregioner sina egna faktiska planer utifrån ett scenario där det råder skärpt beredskap och sedan högsta beredskap. För deltagarna handlar det om att identifiera roller, vilket ansvar man har, vilka regler som gäller och hur man samverkar med andra aktörer.

Totalförsvarsövning 2020 ger de deltagande aktörerna en möjlighet att bygga upp kunskapen och utveckla förmågan att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Länsstyrelsen ansvarar för att leda, samordna och inrikta den civila delen av totalförsvaret.

— Jag ser fram emot att nu få starta övningen i Halland. En bra samverkan mellan det civila- och det militära försvaret är en förutsättning för att vi framgångsrikt ska stå emot olika sorters störningar på samhället säger landshövding Lena Sommestad.

Samhället är sårbart och vi behöver tillsammans öka förståelsen och kunskapen om totalförsvaret. Totalförsvarsövning 2020 är en del i uppbyggnaden.

Kontakt