Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

PlastOFF – Regionalt pilotprojekt kring plastminimering i offentliga verksamheter

Affisch med beskrivning av projektet. Bakgrunden är en hand som håller i en tom plastflaska över havet.

Sveriges kommuner köper in varor för 960 miljarder kronor varje år vilket utgör ca 20 % av Sveriges BNP. Kommunerna är därmed en stor aktör för att driva på hållbarhetsarbetet och för att påverka produktutvecklingen mot mer hållbara produkter. En stor del av det som köps in är tillverkat av plast varav många är engångsprodukter.

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med några kommunala verksamheter i ett pilotprojekt för att minska plastanvändningen eller byta ut plastråvaran mot en sort som är återvunnen eller förnybar (t.ex. skogsråvara, sockerrör).

De kommunala verksamheterna som medverkar är:

  • Måltidsservice i Laholms kommun
  • Serviceförvaltning i Varbergs kommun
  • Nolltrefem i Halmstads kommun

I minimeringsprojektet väljs minst en produkt ut av vardera verksamhet att jobba med. Serviceförvaltningen i Varberg och Nolltrefem i Halmstad har valt att arbeta med avfallsplastpåsar. Måltidsservice i Laholms kommun arbetar med matlådor och plastfolie.

- Det finns ett stort engagemang för frågor kring plast och i projektet märks det att många vill göra vad de kan för att minska plastförbrukningen. Och det är inte bara miljön som vinner, utan hos verksamheter som lyckats minska sin plastförbrukning har man samtidigt sett att kostnaderna för inköp minskat, vilket blir en härlig win-win. Genom det här projektet kan vi hjälpa verksamheterna att komma igång med sin plastminimering, men det är de själva som gör det verkliga jobbet, säger Helena Westberg, processledare för projektet.

I projektet som kallas för PlastOFF kommer verksamheterna att beskriva hur produkten används och de kommer också ta reda på vilka förbättringsmöjligheter som finns. Resultaten sammanställs i en handlingsplan där produkten och processen fram till förbättringsförslagen beskrivs.

Projektet har fått bidrag från Naturvårdsverket och håller på fram till 31 december.

Kontakt