Risk för gräsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort friluftsintresse i Halland – antalet besökare i naturreservaten fortsätter att öka

En långhårig man med mössa blickar upp mot trädtopparna i naturreservatet Skogsbo. 

Hallänningarna har ett stort intresse för friluftsliv och gillar att vara ute i naturen. Med hjälp av besöksräknare i utvalda naturreservat kan vi på Länsstyrelsen konstatera att antalet besökare i reservaten fortsätter att öka.

För att få en uppfattning om hur många personer som besöker länets reservat använder vi oss av besöksräknare. Räknaren sätter vi ut på en lämplig plats i reservatet där vi bedömer att vi kan få en så rättvisande siffra som möjligt över antalet personer som befunnit sig i området.

I dagsläget har vi tretton besöksräknare i naturreservaten. Vissa får vara kvar på samma plats hela tiden, andra flyttas efter ett år till ett nytt reservat där vi behöver få in underlag gällande besöksstatistiken.

Besöksräknarna ger oss spännande statistik

Resultaten visar att det är väldigt populärt att besöka reservaten i Halland. Flest besökare har de reservat som bjuder på särskilda naturupplevelser men som samtidigt tillhandahåller god service så som till exempel parkeringsplats, vandringsleder och toalett.

Danska fall och Biskopstorp är populära reservat

Det största antalet besökare i ett naturreservat har vi uppmätt vid Danska Fall utanför Simlångsdalen i Halmstads kommun.

  • Danska fall har hittills i år haft över 35 000 besökare, vilket är en tredubbling jämfört med samma period förra året. Sammanlagt har 46 000 människor besökt detta naturreservat under det senaste året.

I Biskopstorps naturreservat utanför Kvibille har vi också sett en stor ökning av besökare.

  • På tio års tid har antalet besökare i Biskopstorp tredubblats. Detta till ytan väldigt stora reservat besök nu av cirka 15 000 personer om året.

Reservaten vid kusten lockar också hallänningarna

När det gäller övriga naturreservat har vi bara gjort undersökningar under tolvmånadersperioder. Därför kan vi inte se trenderna lika tydligt men till de populäraste hör generellt naturreservaten vid kusten.

  • Särö Västerskog (Kungsbacka kommun) har över 30 000 besökare om året.
  • Skipås (Falkenberg/Halmstad) och Näsbokrok i (Kungsbacka) har 10–15 000 besökare om året.

Reservaten i inlandet har i allmänhet ett betydligt lägre antal besökare.

  • Tätortsnära reservat i inlandet, som Ödegärdet eller Mårås i Hylte kommun har däremot omkring 5 000 besökare om året.

Besök gärna nya reservat i Halland

För att undvika att besökstrycket blir för hög i några få områden rekommenderar vi dig att gärna testa ett nytt friluftsområde eller naturreservat nästa gång du vill ut i naturen.

På vår webbplats hittar du massor av tips om nya spännande naturupplevelser. Här kan du filtrera fram reservat efter område, serviceanordningar och naturtyp. Du kan även hitta nya områden via en karta.

Hitta ditt besöksmål på vår webb

Serviceanordningar kräver underhåll

Naturreservatens serviceanordningar och tillhörande infrastruktur som till exempel leder, toaletter, badplatser och informationsmaterial kräver ett kontinuerligt underhåll. Ett omfattande men viktigt arbete. Länsstyrelsen arbetar för att skapa ett rikt friluftsliv och en natur som är tillgänglig för alla. För att uppnå detta samarbetar vi med kommunerna i länet och det finns även framgångsrika samarbetsmodeller med föreningslivet och näringslivet.

Här finns mer detaljerad information om skötsel av skyddad natur

Kontakt