Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Invigning av fiskväg vid Möllan

Sten som lägg över ån Sennan

Igår la vi sista stenen för projektet Möllan i Karlstorp, Halmstad kommun. Ett projekt som innebär att vi har tagit bort ett absolut vandringshinder från ån Sennan.

Inte sedan 1912 har fiskarna kunnat ta sig förbi detta vandringshinder. Nu kan laxen och andra fiskar vandra längre upp i ån än tidigare. Vi har bland annat har tagit bort en damm i ån och restaurerat en åsträcka.

- Detta projekt har kunnat genomföras på ett bra sätt tack vare markägare, grannar och entreprenörer, säger Hans Bjuringer, naturvårdshandläggare. Sennan har en enorm potential för lax och många andra arter. 

Ett projekt att inspireras av

Projektet har pågått sedan 2016 och är ett samverkansarbete mellan markägare och Länsstyrelsen. Med detta projekt vill vi inspirera och starta dialog med andra markägare till att göra liknande arbete.

- Jag var och tittade i måndagskväll, jag är mycket nöjd med arbetet som är utfört i Möllan, säger Jörgen Henriksson, en av markägarna.

Länsstyrelsens arbete med restaurering

Länsstyrelsen samarbetar med andra aktörer i arbetet med att restaurera sjöar, våtmarker och vattendrag, för att återställa vattenmiljöer som har påverkats negativt av mänskliga aktiviteter, och skapa förutsättningar för det naturliga växt- och djurlivet att återhämta sig. Restaurering är även en viktig del av fiskevården. Det är många fiskar som vill vandra i vattendragen och härmed vill vi öka förutsättningarna för ett rikt liv i vattnet. Det hotade havsnejonögat kan gynnas av förbättrade vandringsmöjligheter.

Laxens år

2019 är det Laxens år. Laxens år är ett internationellt initiativ för att informera om och öka intresset för åtgärder och forskning för bevarande, restaurering och långsiktigt hållbart nyttjande av laxbestånden och laxens livsmiljöer.

Kontakt