Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Viltvarning – ta det lugnt!

Illustration över en varningstriangel med symboler för olika djurslag som älg och vildsvin. 

Viltolyckorna är många och har tyvärr ökat de senaste åren. I genomsnitt sker en olycka i landet var åttonde minut. Den här veckan genomförs den nationella insatsveckan mot viltolyckor. Under rubriken ”Viltvarning – ta det lugnt" vill organisationen, som Länsstyrelsen ingår i, uppmärksamma trafikanter att vilda djur ofta finns bredvid och på våra vägar och att körsättet måste anpassas efter det.

Under 2018 skedde över 62 000 viltolyckor i Sverige. I Hallands län inträffade 2 229 viltolyckor:

  • 1 603 med rådjur
  • 408 med vildsvin
  • 149 med älg
  • 49 med dovhjort
  • 7 med kronhjort
  • 2 med örn
  • 2 med utter
  • samt 9 olyckor med "övrigt vilt"

En gemensam kampanj

Nationella Viltolycksrådet (NVR) är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer. Länsstyrelsen är en av myndigheterna som ingår och därför vill vi hjälpa till och sprida insatsveckans budskap.

– Vi måste alla samverka för att få ned antalet viltolyckor och här har förarens kunskap och uppmärksamhet stor betydelse, säger Pernilla Persson på Nationella Viltolycksrådet.

Visa hänsyn till eftersöksjägarna

Viltolycksrådet vill även öka uppmärksamheten på eftersökarjägarna som letar upp djur som har varit inblandade i en olycka. Under spårningen är eftersöksjägaren både på vägen och omkring olycksplatsen. För att markera att det är personer på vägen, sätter eftersöksjägaren upp en varningstriangel. För fordonsförare är det en signal att sänka hastigheten och passera platsen försiktigt.

- Eftersöksjägarna är människor som arbetar för att minska djurens lidande och förarnas hänsyn gör deras arbete på väg tryggare, säger Pernilla Persson.

Mer om kampanjen och hur du går tillväga om du råkar ut för en viltolycka på viltolycka.se Länk till annan webbplats.

viltolycka.se Länk till annan webbplats. kan du också ladda ner appen ”Viltolycka”. Med hjälp av den kan du få information om var de flesta olyckorna sker och varningar när du kör in i ett olycksdrabbat område. Appen är också till hjälp om du råkar ut för en viltolycka - då kan du direkt larma 112 och få koordinaterna för olyckan.

Kör försiktigt!

Kontakt