Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Två fall av harpest i Halland

Två harar springer över ett grönt fält. 

Två fall av harpest har rapporterats i Halland. De sjuka hararna har hittats i Holm och i Älvsered. Sjukdomen kan smitta mellan djur och människa.

Harpest orsakas av en bakterie och är en zoonos, vilket innebär att sjukdomen smittar mellan djur och människa. Harpest förekommer i hela Sverige men är relativt ovanlig i Halland. Symtomen hos människor är influensaliknande och kan i vissa fall utvecklas till lunginflammation.

Människor smittas oftast av myggor

Den vanligaste infektionsvägen för människor är via bett av infekterade myggor, men infektion kan även ske via till exempel fästingar, genom direktkontakt med sjuka/döda harar eller andra gnagare, eller genom att man äter infekterat kött eller dricker smittat vatten. Om du misstänker att du har smittats av harpest ska du uppsöka sjukvård för att få antibiotika.

Så kan du skydda dig

Ta inte i misstänkt smittade harar utan handskar. Låt inte heller din hund nosa på sjuka eller döda harar. Om du ska jaga i ett område där smittan har konstaterats och det finns färska dokumenterade fall är det bra att bära täckande klädsel och använda myggmedel.

Rapportera fynd av döda harar

Du kan rapportera fynd av döda harar till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Det är viktigt att SVA får in rapporter och, när det är möjligt, även prover för undersökning av harpest och andra smittor hos harar som hittas döda.

Här kan du rapportera fynd hos SVA Länk till annan webbplats.

Mer om harpest hos Statens veterinärmedicinska anstalt Länk till annan webbplats.

Kontakt