Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Arbeten i reservatet Södra Skummeslöv

Asfaltsväg i Södra Skummeslövsreservatet

Vecka 39 påbörjar Länsstyrelsen i Hallands län arbetet med att omvandla genomfartsvägen mellan reningsverket i Allarp och Hemmeslöv från asfalterad bilväg till grusad gång- och cykelväg.

Det företag som utför arbetet är Tommy Nordbergh maskin & transport AB. Frågor kopplat till arbetet hänvisas till Reservats- och fastighetsförvaltare Annelie M Ohlsson.

Vill du veta mer om reservatet?

Läs mer om reservatet Södra Skummeslöv

Kontakt