Publiceringsdatum: 6 september 2019

Senast uppdaterad: fredag 13 september, 11.53

Måndagen den 14 oktober börjar årets älgjakt

Jägare sitter på stubbe och blickar ut över kalhygge. 

Den andra måndagen i oktober startar traditionsenligt älgjakten. Länsstyrelsen har nu beslutat om jakttider och fällavgifter för årets älgjakt.

Jakttiden är lång och pågår i de flesta älgskötselområden till den sista februari. Inom licensområden kan jakttiden variera något i olika delar av länet. Inom oregistrerade marker är jakttiden tre dagar.

Länsstyrelsen skickar nu ut beslut till alla som har registrerat mark för älgjakt i Hallands förvaltningsområden. I dessa beslut finns det information om vad som gäller inom varje enskilt område.

Fällavgiften är 1 000 kronor för vuxen älg och 100 kronor för kalv.

Här kan du läsa hela beslutet gällande älgjakten 2019-2020PDF

I beslutet finns även ett flertal rekommendationer från Länsstyrelsen:

  • Älgko ska inte fällas innan hennes kalvar har fällts.
  • Hund som förföljer vilt efter älg bör inte användas efter den 31 januari.
  • Inom älgskötselområden ska jakten under den senare delen av jaktperioden främst vara riktad mot områden med risk omfattande älgbetesskador eller viltolyckor.
  • Avlysningsjakt som metod rekommenderas under senare delen av jakttiden då avskjutningsmålen är svåra att uppnå.
  • Kalvavskjutning ska påbörjas första jaktdagen.
  • Om Länsstyrelsen inte meddelat annat ska licensområden eftersträva en jämn könskvot bland fällda vuxna älgar, mellan och inom år.
  • För att skyndsamt få reda på hur den torra och varma sommaren 2018 påverkat älgstammen, uppmanas jägare att bidra med älgobservationer (Älgobs) genom dagliga rapporter till Svenska Jägareförbundets Viltdata, www.viltdata.selänk till annan webbplats

Mer information om fällavgifter, slutrapportering, otjänlig älg finns på sidan om älgjakt på vår webblänk till annan webbplats

Kontakt