Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång öppen för att söka statsbidrag till tidiga insatser för asylsökande

Passfoto på flera människor med olika bakgrund

Nu finns det möjlighet att på nytt söka statsbidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden, att underlätta målgruppens kontakter med den svenska arbetsmarknaden och att främja en framtida etablering för den som beviljas uppehållstillstånd.

I Hallands län finns det 1,39 miljoner kronor att söka till verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande i Hallands län 2019.

Tidsperiod

Ansökan ska vara inlämnad senast den 20 september 2019. Ansökan görs via blanketten som finns att hitta på webbplatsen. Den innehåller även en vägledning för hur ansökan ska fyllas i. Till ansökan finns det också ett intyg som eventuella samverkansparter som ska ta del av medlen fyller i.

Beslut och utbetalning

Beslut meddelas sökande senast den 25 oktober. Utbetalning av medel sker från Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Pågående projket i länet

För att se vilka projekt som beviljats sedan tidigare och är pågående se vår karta på Google maps. Länk till annan webbplats.

Information om utlysnigen på vår webbplats - Stat och kommun

Information om utlysnigen på vår webbplats - Förening

Kontakt