Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen sätter ut två miljoner ålyngel

Hundratals ålyngel ligger i en låda och väntar på att få släppas ut i havet. 

I sommar har länsstyrelserna längs Västkusten satt ut ålyngel för att stärka det hotade ålbeståndet. Två miljoner yngel har släpps ut på ett flertal platser i Skåne, Halland och Västra Götaland. Av dessa sattes 767 000 yngel ut i Halland.

I år fick länsstyrelserna fem miljoner kronor för ålutsättning, två miljoner kronor från Havs- och vattenmyndigheten och tre miljoner från europeiska havs- och fiskerifonden. Det beloppet räckte till två miljoner ålyngel. Det är Länsstyrelsen i Skåne som administrerar och köper upp ålynglen.

Sattes ut på bra platser

Vattendrag som mynnar mot västkusten, har en god vattenkvalité och är fria från vattenkraftverk och fiske har prioriterats i valet av platser för utsättning. Detta är vattenområden där ålens chanser för överlevnad är störst. Utsättningarna har skett på olika platser i Skåne, Halland och Västra Götaland som uppfyllde dessa kriterier.

Ålen kommer från England

Ynglen köps in från England där de fångats i floden Severn. Innan de släpps ut placeras de först i karantän, detta för att försäkra sig om att inga sjukdomar förs in i landet. Floden Severn får varje år in ett stort överskott av ålyngel vilket gör det möjligt att fånga en del för omplacering till svenska Västkusten.

En åtgärd för att bevara ålen

Utsättningen av ål är en ren bevarandeåtgärd och målsättningen är att öka den framtida mängden av lekvandrande blankål till Sargassohavet. Ålutsättningarna ingår i Sveriges ålförvaltningsplan och är en förvaltningsåtgärd som godkänts av Kommissionen efter vetenskaplig granskning av ICES (Internationella Havsforskningrådet). Utsättningen av ålyngel har pågått sedan 2007 och fram tills idag har totalt cirka 18 miljoner ålyngel släppts ut längs Västkusten.

Flera högar med lådor som innehåller ålyngel står på marken med havet i bakgrunden. Snart ska ålynglen släppas ut i havet. 

Kontakt