Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Misstänkt fall av puckellax i Halland

Suddig bild på misstänkt puckellax från fiskekamera

Fotot är från Länsstyrelsens fiskräknare och visar den misstänkta puckellaxen.

Under veckan har ett misstänkt fall av den främmande arten puckellax påträffats i Hallands fiskevatten. Vi uppmanar därför fiskare i länet att rapportera in eventuella fynd till Länsstyrelsen samt att avliva de puckellaxar som fiskas upp.

Arten kan utgöra ett hot mot våra inhemska fiskar genom att sprida sjukdomar och parasiter. Enligt forskarna är det omöjligt att utrota puckellaxen och istället inriktas åtgärderna på att begränsa fiskens möjligheter att etablera sig och sprida sig vidare. Under 2017 påträffades cirka 50 fall av puckellax i åar längs den svenska västkusten och veckans fynd är tyvärr inte helt oväntad.

– Puckellaxen har en strikt två-årscykel, vilket betyder att det tar två år från lek tills att avkomman återkommer till lekplatsen, säger Erika Axelsson, länsfiskekonsulent vid Länsstyrelsen.

Hjälp oss att rapportera in fynd!

Länsstyrelsen arbetar med att sammanställa det regionala läget kring puckellaxen till Hav- och vattenmyndigheten. Förutom att bevaka länets fiskräknar-kameror är rapporter från fiskare mycket viktiga.

– Vi uppmanar alla att rapportera in eventuella fynd till oss på länsstyrelsen. Det är också viktigt att de puckellaxar som fångats inte släpps tillbaka i vattnet utan avlivas, säger Erika Axelsson.

Enklaste sättet att rapportera fynd är via Rappen Länk till annan webbplats., en digital tjänst för rapportering av vattenorganismer som Hav- och vattenmyndigheten ansvarar för. Notera gärna fyndplats, datum samt längd och vikt på fisken. Vi behöver även dina kontaktuppgifter och om möjligt ett foto som verifierar uppgiften.

Rapportera ditt fynd via Rappen Länk till annan webbplats.

Kontakt