Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Marksanering inom Tölö 11:2 i Kungsbacka

Grön gräsmatta på fastigheten Tölö, till höger syns en del av kyrkans fasad och mitt på gräsmattan står en flaggstång. 

Inom fastigheten Tölö 11:2 ska marken saneras. Arbetet börjar i september. Foto: Länsstyrelsen

I september 2019 startar marksaneringen av det som tidigare var Tölö fabriker, på Tölö 11:2 i Kungsbacka. Sveriges Geologiska Undersökning driver projektet som finansieras av tidigare verksamhetsutövare och Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Hallands län.

Inom fastigheten drev Tölö Fabriker verksamhet mellan 1920 och 1985 med tillverkning av tak- och byggpapp, rostskyddsoljor, träskyddsmedel och andra tjärbaserade produkter. Verksamheten efterlämnade föroreningar i marken i form av stelnade rester av asfalttjära och spill av olika kreosotvätskor. Tack vare leran i området finns huvuddelen av föroreningen främst ytligt. Fastigheten ägs idag av Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga.

Saneringen omfattar urschaktning ner till cirka 1,3 meter inom i princip hela tomten runt kyrkan, lite djupare i kanten mot berget bakom kyrkan. Alla förorenade massor körs iväg till deponi.

Tidsplan

Arbetet startar i september 2019. Schaktning och återfyllning beräknas vara klart vid årsskiftet och planteringar ska vara klara under våren 2020.

Kontakt vid frågor

Malin Salberg eller Sofia Yngstrand, Länsstyrelsen i Hallands län
Telefonnummer (växel): 010-224 30 00

Lisa Elmerfjord, projektledare Sveriges geologiska undersökning, SGU
Telefonnummer: 046-31 17 87 E-post: lisa.elmerfjord@sgu.se

Peter Carlsson, byggledare
Telefonnummer: 0706-35 62 32 E-post: peter.carlsson@structor.se

Kontakt