Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets bostadsmarknadsanalys ute

Byggarbetsplats med en gul byggnad i bakgrunden

Inte sedan början på 90-talet har det byggts klart så många lägenheter i Halland som under 2018. Trots det bedömer 4 av 6 kommuner att det råder brist på bostäder. Befolkningsökningen i Halland har de senaste åren varit mycket hög och bostadsbyggandet har inte mött upp det ökade behovet. Detta och mycket annat kan du läsa om i Bostadsmarknadsanalysen 2019.

De senaste åren har befolkningen vuxit allt snabbare. I Halland saknas bostäder trots att antalet nybyggda bostäder har ökat kraftigt på senare år.

Utifrån kommunernas bedömningar verkar det dock som att bostadsbyggandet kommer att minska de närmsta åren.

Hela Bostadsmarknadsanalysen Halland 2019

Om bostadsmarknadsanalysen

Bostadsmarknadsanalys Halland är en del i Länsstyrelsens arbete med att lämna råd, information och underlag för kommunernas planering av bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska årligen analysera bostadsmarknaden i länet i en skriftlig rapport, som ska redovisas till Boverket.

Rapporten grundar sig dels på kommunernas svar i den bostadsmarknadsenkät som Boverket årligen skickar ut till landets alla kommuner och dels från Statistiska Centralbyrån (SCB). Denna analys grundar sig på svar som kommunen lämnat i januari 2019 angående hur bostadsmarknaden i kommunerna varit under 2018. Bostadsmarknadsenkäten består av kommunernas bedömningar i olika frågor och ger en sammanhållen bild av bostadsmarknaden i länet. Bostadsmarknadsenkäten är unik då ingen annan undersökning fångar in kommunernas bostadsmarknadsläge på samma sätt.

Kontakt