Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Helt nytt investeringsstöd till laddstationer och nya pengar till Klimatklivet

Illustration av en laddstation

I vårändringsbudgeten kom det in nya pengar till Klimatklivet. Det införs samtidigt ett nytt bidrag till laddstationer.

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. För att förenkla för de som söker stöd för laddstationer vid bostadsrättsföreningar, flerbostadshus och arbetsplatser lanseras ett helt nytt stöd i sommar för icke-publik laddning.

– Att det införs ett enkelt stöd att söka för större fastighetsägare är mycket välkommet, säger Patrik Ekheimer energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen i Hallands län. När det finns laddinfrastruktur på plats kommer intresset för att ersätta fossildrivna bilar med laddbara fordon att öka markant. På sikt är målet att transportsektorn ska bli helt fossilfri och vi ser stora fördelar med eldrivna fordon.

Ny ansökningsomgång för Klimatklivet

Det skjuts samtidigt in nya pengar för Klimatklivet. En första ansökningsomgång kommer att vara öppen 15–28 augusti och sedan blir det en ny omgång i oktober. Regelverket kring stödet kommer också att omarbetas med syfte att öka effektivitet och klimatnytta. I och med detta kommer fler kunna få stöd för att öka jordbrukets klimatnytta, medan möjligheten att söka stöd för informationsinsatser försvinner.

– En styrka med Klimatklivet är att stödet är teknikneutralt. Det viktigaste kriteriet vid fördelning av stödet är hur stor klimatnytta åtgärden förväntas ge. Ju större utsläppsminskning per investerad krona, ju större chans att få bidrag, förklarar Patrik Ekheimer.

Informationsträff på Länsstyrelsen

Under sommaren och hösten bjuder Länsstyrelsen in till informationsträffar om de nya stöden. På dessa möten kommer Länsstyrelsen att informera om stöden och om vilka regler som gäller kring vem som kan söka, vad man kan söka stöd för och hur man söker.

– Länsstyrelsen vill gärna stötta företagare och organisationer som vill göra olika typer av klimatinvesteringar, säger Zsofia Benes klimatklivshandläggare på Länsstyrelsen i Hallands län. De är välkomna att kontakta oss direkt eller att anmäla sig till våra informationsträffar, mer information finns på vår hemsida. Villaägare som vill installera laddare ska dock söka så kallat ladda-hemma-stöd hos Naturvårdsverket.

Kontakt