Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Erfarenheter skapar tydlig samordning

Kraftig brand i gräs och skog

Länsstyrelserna har tagit lärdom från de stora skogsbränderna 2018. Tillsammans har vi tagit fram en gemensam riktlinje för personalförsörjning vid stora samhällsstörningar.

Under 2018 tog Länsstyrelsen i Halland på sig uppdraget att samordna förstärkningar till drabbade länsstyrelser i Jämtlands -, Gävleborgs- och Dalarnas län. Det är med utgångspunkt från dessa erfarenheter som länsstyrelserna samlar sig i en gemensam riktlinje.

Gemensam riktlinje

Riktlinjen innebär att det dels kommer finnas personal beredd att samordna länsstyrelsernas resurser samt personal till att samverka med andra centrala myndigheter, exempelvis Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. För att möjliggöra detta har sommarens semesteruttag planerats utifrån regionala riskbilder.

Syftet med den gemensamma riktlinjen är att upprätthålla det geografiska områdesansvaret, arbeta med lägesbilder kopplat till en situation likt den 2018 med extrem torka samt en förmåga till utökad samverkan med centrala myndigheter. Riktlinjen bygger på en rad vägledningar och planer. Bland annat en vägledning för eldningsförbud, regionala planer för övertagande av kommunal räddningstjänst samt ett effektivt utnyttjande av frivilliga resurser.

Hallands förberedelser

I Halland har också förberedelser genomförts.

- Vi har strukturer för att löpande följa lägesutvecklingen i länet. Länsstyrelsen i Hallands län har även haft samverkansmöten med räddningstjänsterna i länet för att förbereda oss inför sommaren, säger Niklas Nordgren, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen.

En viktig aktör att upptäckta skogsbränder i ett tidigt skede är Frivilliga flygkåren. Frivilliga flygkåren genomför skogsbrandsflygningar över Hallands län på uppdrag av Länsstyrelsen.

Kontakt

Martina Eilind

Kommunikatör