Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att rapportera in sjuk lax

Lax angripen av svamp. På kroppen har laxen vita fläckar som nästan ser ut som mögel. 

Lax angripen av svamp. Fotot är taget i Högvadsån den 3 maj 2019. Foto: Berit Möller, Nydala kvarn.

Under maj och i början på juni har ett flertal svampangripna laxar observerats i Ätran, Högvadsån och Lagan. Det har ännu inte hittats någon orsak till varför fisken är sjuk. För att få en bild över hur det ser ut i Halland behöver vi allmänhetens hjälp. Rapportera in om du hittar sjuk fisk.

Din rapport skickar du in i ett formulär till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Rapporterafisk.sva.se Länk till annan webbplats.

Här kan du rapportera in när du hittar eller fångar död/sjuk/skadad fisk och det går att bifoga bilder på fynden. Om du tillåter det så loggas din position direkt i rapporten (det går också att fylla i platsen manuellt).

Finns ingen tydlig orsak

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har tidigare genomfört undersökningar av sjuk lax men inte kunnat hitta någon specifik orsak till fiskens dåliga kondition. SVA har konstaterat att svampinfektionerna är sekundära, men att det ofta är svampinfektionen som dödar fisken.

Undersökningarna fortsätter

Arbetet med att övervaka och ta prover på vildfisk behöver fortsätta för att ta reda på vad som händer med laxen. Under tiden behöver vi fortsatt få in uppgifter om sjuk och skadad fisk för att få en lägesbild. Hittills i år har ett flertal svampangripna laxar observerats i Ätran, Högvadsån och Lagan. Rapporter om sjuk och död lax har även kommit in från Enningdalsälven på gränsen mellan Sverige och Norge.

Mer information om att rapportera skadad och död vildfisk finns hos SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt