Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Du som förälder är viktig!

Sittande ungdomar i park

Det finns några tillfällen under året då risken är högre att ungdomar provar alkohol för allra första gången. Tillfällen då ungdomar dricker sig berusade. Skolavslutningen är ett sådant tillfälle. Denna tid som så ofta förknippas med glädje och framtidstro blir för många ungdomar, på grund av alkoholen, ett jobbigt minne som förföljer dem resten av livet.

Enligt en undersökning* som IQ, fristående dotterbolag till Systembolaget, genomfört bland föräldrar med barn mellan 13–17 år, så tror nästan nio av tio föräldrar i Hallands län att det är vanligt att ungdomar under 18 år dricker alkohol. När frågorna handlar om det egna barnet är det endast två av tio föräldrar, som tror att deras barn kommer dricka i samband med skolavslutningen.

– Föräldrar tror helt enkelt inte att det egna barnet ska dricka. Det är andras barn som kommer göra det, säger Jennie Wallin som arbetar som föräldraskapsstöds handläggare på Länsstyrelsen i Hallands län.

Föräldrar har en viktig roll som gränssättare

Som förälder har du en väldigt viktig roll. Forskning visar att föräldrar genom sin roll som gränssättare och vuxna förebilder har stora möjligheter att påverka sina barns alkoholdebut och framtida konsumtionsmönster.

– Genom att prata med ditt barn om alkohol och vilka regler som gäller minskar du risken för att barnet ska råka illa ut på grund av alkohol. Samtidigt visar du att du bryr dig. Så våga ta samtalet med ditt barn, inte en gång utan många gånger, och vänta inte för länge. Ju tidigare du pratar med ditt barn desto bättre, säger Jennie Wallin.

Tips till föräldrar

Tips på hur du som förälder kan få din ungdom att avstå alkohol, vänta med att börja dricka alkohol och dricka mindre alkohol:

  • Var tydlig med vad du tycker är okej eller inte i er familj. Barn som är väl medvetna om sina föräldrars inställning och förväntningar, lever lättare upp till dem.
  • Förklara vad du är rädd ska hända om ditt barn dricker alkohol. Tonåringar mår bra av att höra att ens föräldrar engagerar sig och bryr sig.
  • Prata med andra föräldrar om vad som gäller kring fester, alkohol, tider med mera. Gemensamma regler är lättare att hålla, samtidigt som de gör argument som att "alla andra får" verkningslösa.
  • Stå på dig. Tonåringar förväntar sig att föräldrar sätter gränser kring alkohol. Den som lyckas övertala sin förälder att köpa ut, blir förstås nöjd för stunden men innerst inne misstrogen mot föräldern. Den förälder som både varnar och köper ut ger motstridiga signaler.
  • Köp inte ut. Sex av tio unga uppger att de inte skulle skaffa alkohol om det inte kom från någon de känner.
  • Rör dig i de miljöer där ditt barn vistas. Ta en extra promenad i närområdet, runt lekplatser, skolor och badplatser - där ungdomar kan tänkas uppehålla sig.

Många unga idag väljer att vara alkoholfria

– Tack vare föräldrar som engagerar sig och sätter tydliga gränser börjar allt fler ungdomar att dricka senare, de dricker mindre och alltmer sällan. Många unga väljer idag att vara alkoholfria. Sedan 1990-talet har andelen nyktra ungdomar tredubblats. Det här innebär också att allt färre ungdomar råkar ut för problem kopplade till alkohol, säger Jennie Wallin.

Största källan till alkohol går via närstående

Idag är den enskilt största källan till alkohol för tonåringar via en flickvän/pojkvän, kompis eller kompisars syskon. Detta bör föräldrar känna till, menar Jennie Wallin och uppmanar samtidigt föräldrar att prata med dem som är strax över 20 år i tonåringens närhet.

Avslutningsvis vill Jennie uppmuntra föräldrar till att röra sig ute i de miljöer där ungdomar befinner sig. Vuxennärvaro är A & O och det är viktigt att komma ihåg att det är allas ansvar, inte bara exempelvis polisens.

Om alkohollagen

Åldersgränsen för att få köpa alkohol på systembolaget är 20 år. Lägsta ålder för att bli serverad alkohol på restaurang och barer är 18 år.

Kontakt