Snöfall i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny handbok - Våld i nära relationer

Fyra kvinnor som var med på lanseringen av handboken

Under våren har det erbjudits sex lanseringsträffar, en i respektive kommun i Halland, där handboken har varit i fokus. På plats i Halmstad var bland annat Gun Heimer, professor och chef för Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, som berättade om deras nationella arbete samt Sigun Lilja, samordnare för våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands län som visade den regional lägesbilden. På bild syns även Eva Wendt som är utvecklingsledare på Region Halland och berättade om vikten av samverkan och Inger Ohlsson, chef för brott i nära relationer vid polisen.

Det har kommit en ny reviderad upplaga av ”Handboken – Våld i nära relationer”. Den här handboken vänder sig till dig som kan möta människor som på olika sätt har erfarenhet av våld i nära relationer, vilket omfattar våld i parrelationer, våld i familjen samt barn som har upplevt våld i sin familj.

För att öka kunskapen kring våld i nära relationer och att fler våldsutsatta, våldsutövare och barn som lever med våld i sin vardag ska kunna identifieras och erbjudas hjälp har det tagits fram en regional handbok. Handboken ska ge god kännedom om olika parters roller och ansvar men även ge vägledning i det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner och rutiner inom den egna verksamheten.

— Vi hoppas att handboken ska ge en god kännedom om hur olika delar av det halländska samhället behöver samverka kring våld och om olika parters ansvar och möjligheter, säger Sigun Lilja samordnare för våld i nära relationer på Länsstyrelsen i Hallands län.

Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem

Våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem som påverkar många människor. Det handlar i stor utsträckning om psykiskt våld såsom systematisk kontroll, kränkningar, hot och isolering, men också om fysiskt och sexuellt våld. När den ena partnern i en relation utsätter den andra för våld innebär det att barn i familjen lever med våld i sin vardag. Många barn är också själva direkt utsatta för våld.

Att ha varit utsatt för eller att leva med våld har mycket starka samband med psykisk och fysisk ohälsa, såväl hos barn som hos vuxna. Det leder ofta till sjukdom och långvarigt lidande för de drabbade och stora kostnader för samhället.

Handboken är framtagen av Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland, de halländska kommunerna, Kvinnojouren i Falkenberg, Polisen, Kriminalvården samt Åklagarmyndigheten.

Handboken "Våld i nära relationer"

Handboken - Våld i nära relationer

Kontakt